اخبار مدرسه

بودجه بندی اولین آزمون هماهنگ دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی

تاریخ انتشار : 1397/7/17

اولین آزمون هفتگی هماهنگ دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران در سال تحصیلی 98-97 شنبه 21 مهرماه برگزار می شود.

اولین آزمون هفتگی هماهنگ دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران در سال تحصیلی 98-97 شنبه 21 مهرماه برگزار می شود. در این آزمون دانش آموزان پایه دهم و یازدهم حضور خواهند داشت. آزمون هفتگی راس ساعت هفت صبح شنبه آغاز خواهد شد.

دانش آموزان پایه دهم در هر دو رشته ریاضی و تجربی در این امتحان به سوالات درس های ریاضی و دین و زندگی پاسخ خواهند داد. دانش آموزان رشته ریاضی در این پایه درس هندسه و دانش آموزان رشته تجربی درس زیست شناسی را به صورت اختصاصی امتحان می دهند.

در پایه یازدهم دانش آموزان هر دو پایه دین و زندگی را به صورت مشترک امتحان می دهند. درس های هندسه و حسابان برای دانش آموزان رشته ریاضی و درس های ریاضی و زیست برای دانش آموزان رشته تجربی در این رشته امتحان گرفته خواهد شد.

نتایج این آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال دوم در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

بودجه بندی پایه دهم:

بودجه بندی پایه یازدهم: