اخبار مدرسه

المپیادی های واحد پاسداران پنج شنبه ها کلاس دارند

تاریخ انتشار : 1397/7/5

کلاس های المپیاد دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران پنج شنبه ها تشکیل می شود.

کلاس های المپیاد دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران پنج شنبه ها تشکیل می شود. پاسدارانی ها از 5 مهرماه تا اواخر دی ماه هر پنج شنبه در کلاس ها المپیاد ریاضی، فیزیک و شیمی شرکت می کنند.

دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران یکشنبه 24 تیرماه در آزمون انتخابی هماهنگ کلاس های المپیاد شرکت کردند. علامه ای ها در این آزمون به سوالاتی از دروس ریاضی، فیزیک و شیمی پاسخ دادند تا استعداد هر یک از آن ها در رشته های مختلف مشخص شود.

کلاس های المپیاد دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران ار پایگاه تابستانی آغاز شد و ادامه آن در طول سال تحصیلی برگزار می شود.

مرحله اول المپیاد اواسط بهمن ماه برگزار می شود و از قبول شدگان در اردیبهشت سال آینده آزمون دوم گرفته می شود.

گفتنی است کلاسهای آمادگی المپیاد در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان مدرسه دوره دوم پاسداران و شریعتی به صورت مشترک برگزار می شود.