اخبار مدرسه

پاسدارانی ها برتر در آزمون جامع معرفی شدند

تاریخ انتشار : 1397/6/11

نفرات برتر آزمون جامع تابستان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران معرفی شدند.

نفرات برتر آزمون جامع تابستان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران معرفی شدند. این آزمون سه شنبه 6 شهریورماه برگزار شد و در آن دانش آموزان پایه دهم و یازدهم مدرسه شرکت کردند.

آزمون پایانی پایگاه تابستانی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی در دو بخش تستی و تشریحی برگزار شد و دانش آموزان در هر دو بخش به سوالاتی از دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه و زیست شناسی پاسخ دادند.

در پایه دهم و در گروه ریاضی، « پرهام جاوری»، «محمدحسین هاشمی»، «محمدامین قربانی»، «مانی ملایی» و «سید امیرعلی هاشمیون» به ترتیب اول تا پنجم شدند. در گروه تجربی هم «علیرضا سوادلو»، «محمدمهدی نجفی»، «ماهان اولادی»، «امیرحسین غفاری نوین» و «اشکان فروغی» به عنوان نفرات اول تا پنجم معرفی شدند.

در پایه یازدهم و در رشته ریاضی، «آرشام لولوهری»، «محمد علی گرکانی نژاد»، «امیرمحمد غریبی پور»، «امیرحسین زورمند» و «پارسا خزایی» بهترین نمره ها را کسب کردند. در همین پایه و در رشته تجربی هم «علیرضا احمدیان فرد»، «محمد مهری»، «آریا نصوحی»، «امیر مهیمنی» و «محمد رضا محبی» به عنوان نفرات اول تا پنجم معرفی شدند.

هدف از آزمون جامع تابستان ارزیابی آموزش دانش آموزان در شش هفته پایگاه تابستانی و جمع بندی درس های مطالعه شده بود.