اخبار مدرسه

دوره دومی ها آزمون جامع دادند

تاریخ انتشار : 1397/6/10

آزمون پایانی پایگاه تابستانی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی برگزار شد.

آزمون پایانی پایگاه تابستانی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی برگزار شد. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحدهای پاسداران و شریعتی سه شنبه 6 شهریور ماه در این آزمون جامع شرکت کردند.

آزمون پایانی پایگاه تابستانی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی در دو بخش تستی و تشریحی برگزار شد و دانش آموزان در هر دو بخش به سوالاتی از دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه و زیست شناسی پاسخ دادند. هدف از این امتحان ارزیابی یادگیری دانش آموزان در شش هفته پایگاه تابستانی و جمع بندی درس های مطالعه شده بود.

دانش آموزان واحد پاسداران برای آمادگی جهت آزمون، سه روز در اردوی مطالعاتی شرکت کردند. این اردو از روز شنبه 3 شهریور لغایت دوشنبه 5 شهریور برگزار شد. پاسدارانی ها در این مدت از ساعت 7 تا 19 در سالن مطالعه مدرسه حضور داشتند و در 7 بازه مطالعاتی به حل تست و رفع اشکال درس ها پرداختند.