اخبار مدرسه

مسابقه عکاسی در اردوی پاسدارانی ها

تاریخ انتشار : 1397/5/30

ششمین اردوی تفریحی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد.

ششمین اردوی تفریحی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد پاسداران دوشنبه 30 مرداد به روستای «خمده» شهرستان فیروز کوه رفتند و تا بعد از ظهر کوه پیمایی کردند.

مسابقه عکاسی برنامه ویژه این اردو بود. این مسابقه با موضوع خنده، کارگروهی، آفرینش و طبیعت برای دانش آموزان هر دو پایه برگزار شد. پاسدارانی ها عکس های خود درباره موضوعات مشخص شده از این اردو را به مشاوران خود فرستادند و عکس ها در کانال های اطلاع رسانی واحد پاسداران منتشر شد.

این عکس ها به نظر سنجی گذاشته می شود و در نهایت عکسی که بیشترین رای را از دیگر دانش آموزان کسب کند به عنوان بهترین عکس معرفی خواهد شد.