اخبار مدرسه

آغاز جلسات مشاوره فردی پاسدارانی ها در تابستان

تاریخ انتشار : 1397/5/16

جلسات مشاوره فردی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد.

جلسات مشاوره فردی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. پاسدارانی ها از 13 مرداد تا پایان پایگاه تابستانی هر روز در جلسات مشاوره حضور پیدا می کنند.

«محمد جهانشاد» مشاور پایه دهم واحد پاسداران درباره این جلسات به خبرنگار سایت علامه طباطبایی گفت: «با گذشت سه هفته از آغاز پایگاه تابستانی نسبت به دانش آموزان شناختی نسبی پیدا کرده ایم. جلسات مشاوره برای هر دانش آموز با توجه به ویژگی های درسی و اخلاقی هر فرد برگزار می شود.»

دانش آموزان پایه دهم واحد پاسداران باید در این جلسات فرم هدفگذاری سالانه خود را پر کرده و تحویل مشاور پایه دهند.

 جهانشاد درباره اهداف این فرم ها گفت: «هر دانش آموز باید برای یک سال آینده خود برنامه ریزی کرده و اهداف از پیش تعیین شده ای برای خود مشخص کند. این کار با فرم هدفگذاری سالانه انجام می شود. مشاوران طبق این فرم برای سال تحصیلی دانش آموز برنامه ریزی می کنند تا او به اهدافی که مشخص کرده برسد.»

جلسات مشاوره فردی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران شنبه تا چهارشنبه در زنگ های تفریح برگزار می شود.