اخبار مدرسه

برگزاری کلاس های کانونی و طبیعت گردی در هفته اول پایگاه تابستانی

تاریخ انتشار : 1397/5/3

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران هفته نخست پایگاه تابستانی را با اردوهای مختلف تفریحی، کلاس های آموزشی و پژوهشی و زبان انگلیسی گذراندند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران هفته نخست پایگاه تابستانی را با اردوهای مختلف تفریحی، کلاس های آموزشی و پژوهشی و زبان انگلیسی گذراندند.
پاسدارانی های پایه دهم و یازدهم در هفته اول پایگاه تابستانی دوشنبه 25 تیرماه به مجموعه ورزشی انقلاب رفتند و بولینگ، بیلیارد و فوتبال دستی بازی کردند.

طبیعت گردی، اردوی دوم دانش آموزان بود. دانش آموزان واحد پاسداران روز 1 مرداد به همراه مشاوران و کادر اجرایی مدرسه به روستای گردشگری کلوگان واقع در شمیران رفتند. پاسدارانی ها تا عصر در این منطقه خوش آب و هوا طبیعت گردی کردند.

سطح بندی زبان انگلیسی دانش آموزان و کلاس بندی آن ها، برنامه مهم پاسدارانی ها در هفته نخست پایگاه تابستانی بود. آزمون سطح بندی سه شنبه 26 تیرماه برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار شد و براساس آن کلاس بندی ها انجام شد. پاسدارانی ها یک شنبه ها در کلاس های زبان مدرسه شرکت می کنند.

برگزاری کلاس های فرهنگی و پژوهشی از مهمترین بخش های پایگاه تابستانی در دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران است. قرائت قرآن، تواشیح، طب اسلامی، تئاتر، سینما، رباتیک، برنامه نویسی اندروید و مکاسیستم رشته هایی هستند که دانش آموزان در پایگاه تابستانی در آن ها شرکت می کنند. در هفته نخست پایگاه تابستانی دانش آموزان طبق علاقه خود یکی از رشته ها را انتخاب کرده و در آن حضور یافتند.