اخبار مدرسه

پاسدارانی های دوره دوم به مدرسه آمدند

تاریخ انتشار : 1397/4/24

پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه­ طباطبایی – واحد پاسداران از روز شنبه 23 تیر آغاز شد.

پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه­ طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. دانش آموزان پاسدارانی از 23 تیرماه به مدت شش هفته در سه بخش کلاس های آموزشی، اردوهای تفریحی و اردوی مطالعاتی در این پایگاه شرکت می کنند.

دانش ­آموزان روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه به مدرسه می ­آیند و طبق سرفصل ­های مشخص شده، در کلاس­ های همه دروس حاضر میشوند.

روزهای دوشنبه هر هفته به اردوهای تفریحی اختصاص داده شده است. پاسدارانی­ ها در طول پایگاه تابستانی در اردوهای مختلف تفریحی و فرهنگی شرکت می­ کنند.

برنامه آموزشی واحد پاسداران نیز از 3 تا 6 شهریور ماه برگزار خواهد شد. این برنامه به شکل اردویی مطالعاتی است که داخل مدرسه برگزار می ­شود و دانش ­آموزان در آن درس ­هایی که در طول پایگاه خوانده ­اند را جمع ­بندی می­ کنند. پایگاه تابستانی دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه­ طباطبایی – واحد پاسداران 30 مرداد ماه با برگزاری آزمون جمع ­بندی دروس به پایان می­ رسد.