اخبار مدرسه

ثبت نام کتاب های درسی کلاس اولی ها آغاز شد

تاریخ انتشار : 1397/4/24

ثبت نام کتاب درسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی از 23 تیر سال جاری آغاز شد. ثبت نام به دو شیوه انفرادی و گروهی قابل انجام است.

ثبت نام کتاب درسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی از 23 تیر سال جاری آغاز شد. ثبت نام به دو شیوه انفرادی و گروهی قابل انجام است.

خانواده ها برای ثبت نام انفرادی کتاب درسی از 23 تیرماه تا 20 شهریورماه زمان دارند به سایت www.irtextbook.ir مراجعه کنند. کد ملی دانش آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش آموز، رمز عبور ورود به سامانه هستند. سفارش گروهی توسط مدارس انجام می شود.

خانواده ها صرفاً موظف به پرداخت هزینه کتاب درسی برابر با قیمت پشت جلد (ثبت شده در سامانه) هستند و دریافت هرگونه وجه اضافی ممنوع می باشد.

گفتنی است ثبت نام کتاب درسی دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی هم تا 18 خردادماه از طریق همین سامانه انجام شد.