اخبار مدرسه

جلسه کارگروه درس علوم برگزار شد

تاریخ انتشار : 1397/4/17

کارگروه درس علوم با موضوع دانش افزایی دبیران علوم و بحث و تبادل نظر درباره درسنامه علوم مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی روز شنبه 16 تیر در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه برگزار شد.

کارگروه درس علوم با موضوع دانش افزایی دبیران علوم و بحث و تبادل نظر درباره درسنامه علوم مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی روز شنبه 16 تیر در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه برگزار شد.  

در این جلسه «علیرضا حق گوی»، معاون آموزشی مجتمع علامه طباطبایی، مسئولان آموزشی دبیرستان های دوره اول و دبیران علوم مدارس حضور داشتند و در مورد موضوعات گوناگون برای سال تحصیلی آینده بحث و تبادل نظر کردند.

در بخش اول کارگروه علوم، کارگاه شیوه های ارائه درس علوم با حضور «حسین شیخ رضایی» دارای مدرک دکتری فلسفه از دانشگاه دورهام انگلستان و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. پس از صرف نهار و در بخش دوم، مصطفی صفایی، دبیر علوم واحد گلستان کار با نرم افزار PHET را آموزش داد و امین علی اکبر درباره درسنامه علوم توضیحاتی را ارائه می کند.

کارگروه درس های دبیرستان دوره اول در فصل تابستان به میزبانی مدارس علامه طباطبایی برگزار می شود. هر مدرسه مسئول برگزاری کارگروه یکی از درس ها است. کارگروه علوم اولین جلسه از سری جلسه های کارگروه است.