اخبار مدرسه

علامه ای ها فردا و پس فردا کنکور می دهند

تاریخ انتشار : 1397/4/6

دانش آموزان پایه چهارم واحدهای پاسداران و شریعتی پنج شنبه و جمعه، 7 و 8  تیرماه در کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها شرکت می کنند.

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی پنج شنبه و جمعه، 7 و 8  تیرماه در کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها شرکت می کنند.

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از نیمه اردیبهشت ماه با آزمون های آزمایشی و همایش های جمع بندی، آماده کنکور سراسری شدند. پاسدارانی ها در این مدت در 37 آزمون «شبیه ساز» و «عمومی» شرکت کردند.

سوالات «آزمون شبیه ساز» مشابه سوالات کنکور طراحی شده بود. پرسش های این آزمون از سوالات کنکور سراسری سال های 90 تا 96 به صورت اتفاقی انتخاب شد و دانش آموزان در زمانی مشابه زمان کنکور به سوالاتی از درس های عمومی و اختصاصی پاسخ دادند.

«آزمون عمومی» تنها مختص به دروس عمومی شامل ادبیات فارسی، عربی، زبان انگلیسی و معارف بود. دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران بعد از برگزاری هر یک از این آزمون ها با حضور مشاور پایه و معلمان، به تحلیل سوالات آزمون و رفع اشکال پرداختند.

همچنین از ابتدای خردادماه 13 همایش جمع بندی هر درس با حضور معلمان و مشاور پایه برای پایه چهارمی ها برگزار شد تا همه قسمت های کناب به طور دقیق رفع اشکال شود. آخرین برنامه دانش آموزان پایه چهارم واحد شریعتی، اردوی دسته جمعی به امامزاده پنج تن شیان بود که سه شنبه 5 تیرماه برگزار شد.

برگزاری اردوی مطالعاتی 110 روزه در واحد شریعتی

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی برای آمادگی بهتر جهت شرکت در کنکور در پروژه 110 روز تا کنکور شرکت کردند. این پروژه از 24 اسفند ماه آغاز شده و تا 26 اردیبهشت ادامه یافت. در این پروژه 8 برنامه مطالعاتی ویژه انجام شد.

بعد از 26 اردیبهشت مرحله جدیدی از این پروژه تا روز قبل از کنکور سراسری برگزار شد که در آن دانش آموزان با کارگروهی روزانه به جمع بندی، تست زنی و رفع اشکال پرداختند. از ابتدای خردادماه برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم واحد شریعتی به صورت فشرده تر آغاز شد.

دانش آموزان در خردادماه هر روز جلسه رفع اشکل و حل تست های پیچیده کنکورهای سال قبل را داشتند. در این جلسات معلمان حضور داشتند و مهمترین نکات مربوط به هر تست را به دانش آموزان یادآوری کردند.

تعداد شرکت کنندگان کنکور امسال یک میلیون و یازده هزار و سیصد و شصت نفر است که نسبت به سال گذشته حدود 20 هزار نفر افزایش داشته است. طبق اعلام سازمان سنجش تعداد دانش آموزان شرکت کننده در رشته ریاضی حدود 144 هزار نفر و در گروه تجربی حدود 642 هزار نفر است. همچنین بیش از 210 هزار نفر هم در دو گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی در این آزمون شرکت می کنند. نتایج اولیه کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها اوایل شهریورماه اعلام خواهد شد.