اخبار مدرسه

تهرانپارسی ها به برترین نماینده انضباطی سال رأی دادند

تاریخ انتشار : 1397/3/1

دانش آموزان واحد تهرانپارس، در آخرین روز مدرسه، سه نفر را به عنوان برترین نمایندگان انضباطی در سال تحصیلی 97-96 انتخاب کردند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی- واحد تهرانپارس، در آخرین روز مدرسه، سه نفر را به عنوان برترین نمایندگان انضباطی در سال تحصیلی 97-96 انتخاب کردند.

نظرخواهی برای تعیین نماینده های برتر، دوشنبه 31 اردیبهشت انجام شد. دانش آموزان پایه های اول تا چهارم تحصیلی واحد تهرانپارس از میان 8 نماینده انضباطی که در طول سال تحصیلی داشتند، سه نفر را برگزیدند. «عسل نجارى» و «کيارا کاشانى» از پايه ششم  و «ديبا گودرزى» از پايه پنجم بیشترین آراء را  در این نظرخواهی کسب کردند.

دانش آموزان پایه های پنجم و ششم واحد تهرانپارس در طول سال تحصیلی می توانستند یک ماه به صورت داوطلبانه، نماینده انضباطی مدرسه باشند. هر نماینده پس از پذیرش مسئولیت، با دریافت توضیحات لازم از طرف آموزگاران و معاونین مدرسه، در جریان صحیح وظایفش قرار می گیرد. انتخاب بازی های مناسب برای اجرا در زنگ های تفریح، مهربانی و صبوری، سه ویژگی مهم برای انتخاب نمایندگان برتر بود. دوره یک ماهه نمایندگی این فرصت را در اختیار باقی دانش آموزان قرار می دهد تا در صورت علاقمندی، مسئولیت بپذیرند و با روحیات یکدیگر بیشتر آشنا شوند.

عکس خبر: دیبا گودرزی، دانش آموز پایه پنجم تحصیلی واحد تهرانپارس

 

عسل نجاری، دانش آموز پایه ششم تحصیلی واحد تهرانپارس

 

کیارا کاشانی، دانش آموز پایه ششم تحصیلی واحد تهرانپارس