اخبار مدرسه

برنامه امتحانی ششمی های واحد تهرانپارس

تاریخ انتشار : 1397/2/30

برنامه امتحانات هماهنگ دوره ابتدایی پایه ششم سال تحصیلی 97-96 اعلام شد.

برنامه امتحانات هماهنگ دوره ابتدایی پایه ششم سال تحصیلی 97-96 اعلام شد.

طبق این برنامه، امتحانات دانش آموزان پایه ششم ابتدایی از 5 الی 13 خرداد ادامه دارد. مطالعات اجتماعی اولین و انشاء آخرین امتحان دانش آموزان است. بر این اساس، امتحانات نوبت صبح ساعت 10 الی 12 و امتحانات نوبت عصر، ساعت 14 الی 16 برگزار می شود.

آزمون نهایی و هماهنگ تربیت بدنی پایه ششم واحد تهرانپارس، شنبه 15 اردیبهشت، برگزار شده بود.

برنامه امتحانی هماهنگ دوره ابتدایی پایه ششم در تصویر زیر قابل مشاهده است.