اخبار مدرسه

«جشن الفبا» در واحد تهرانپارس برگزار شد

تاریخ انتشار : 1397/2/26

دانش آموزان پایه اول ابتدایی پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی- واحد تهرانپارس، جشن الفبا گرفتند.

دانش آموزان پایه اول ابتدایی پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی- واحد تهرانپارس، سه شنبه 25 اردیبهشت 97، جشن الفبا گرفتند.

این جشن با حضور پایه اولی های تهرانپارس، نوآموزان پیش دبستان و والدین هر دو گروه برگزار شد. اجرای سرود و نمایش فارسی و انگلیسی و انجام حرکات نمایشی-ورزشی توسط دانش آموزان، از بخش های مختلف این برنامه بود. مسئولین واحد تهرانپارس نیز با ارائه گزارشی جامع، والدین را در جریان فعالیت های یک ساله آموزشی، پژوهشی، هنری، ورزشی و فرهنگی مدرسه قرار دادند.

دانش آموزان پایه اول در این مراسم پس از قرآئت سوره ای کوتاه از قرآن مجید به اجرای نیایش، شعر الفبا و نمایش گروهی پرداختند. کلاس اولی های واحد تهرانپارس در بخش دوم برنامه، به زبان انگلیسی سرود و نمایش اجرا کردند.

این برنامه ها با هدف بازتاب دادن فعالیت های یک ساله آموزشی دانش آموزان طراحی شده بود. انجام حرکات آرام ورزشی، نمایشی همراه با پخش سرود از بخش های دیگر این برنامه بود.

دانش آموزان پیش دبستان واحد تهرانپارس نیز  در قسمت هایی از این جشن، برنامه اجرا کردند. اجرای سرود، نمایش و حرکات نمایشی از فعالیت های نوآموزان در این بخش بود.

در این مراسم به دانش آموزان از سوی مدرسه هدایایی اهدا شد تا از یک سال فعالیت مستمر آنان قدردانی شود.