اخبار مدرسه

معلم فیزیک واحد پاسداران: «از همین امروز حل تمرین را شروع کنید»

تاریخ انتشار : 1397/2/19

گفتگو با «سید محسن سیدعلیخانی» معاون آموزشی و دبیر فیزیک دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران درباره امتحان فیزیک پایه دهم در نوبت دوم.

فیزیک یکی از مهمترین دروس در دبیرستان های دوره دوم است. مطالعه این درس روش های مختلفی دارد و دانش آموزان نیز منابع زیادی در رابطه با آن در اختبار دارند. اما آنطور که معلم فیزیک دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران می گوید منبع اصلی مطالعه درس فیزیک برای دانش آموزان واحد پاسداران در امتحانات نوبت دوم، کتاب درسی است. 
«سیدمحسن سیدعلیخانی» معاون آموزشی و معلم فیزیک پایه دهم واحد پاسداران با اعلام این خبر به خبرنگار سایت علامه طباطبایی می گوید: «آموزش فیزیک پایه دهم واحد پاسداران کاملا بر اساس کتاب درسی است. ابتدا مطالب تدریس می شود و سپس تمرین های کتاب با مشارکت دانش آموزان حل می شوند. به این صورت که صورت مسئله طرح می شود و دانش آموزان برای حل آن باید با هم بحث کنند.»

در حل تمرین عجله نداریم

معلم فیزیک پایه دهم واحد پاسداران می گوید در حل تمرین ها صبور هستیم: «در حل تمرین های کتاب عجله ای نداریم و کاملا با صبر و حوصله پیش می رویم. دلیل این کار ماهیت این درس است. فیزیک اگرچه مفاهیم تئوری زیادی دارد ولی اصولا درسی مسئله محور است. بنابراین اصل یادگیری با حل مسائل مختلف صورت می گیرد و فهم این درس جز با تمرین محقق نمی شود.»

تستی یا تشریحی؟

مسائل درس فیزیک برای دانش آموزان پایه دهم در کلاس به صورت تستی تمرین می شود و یا تشریحی؟ سید علیخانی این پرسش را اینگونه پاسخ می دهد: «برای دانش آموزان پایه دهم، تمرینات به صورت تشریحی حل می شوند. اعتقاد دارم در سال دهم فهم مطالب باید به صورت پایه ای و تشریحی صورت گیرد. تکیه بیش از اندازه بر تست زنی و روش های حل سریع مسئله، یادگیری دانش آموزان را سطحی خواهد کرد.»

به بودجه بندی فصل ها دقت کنید

نوع و میزان مطالعه درس فیزیک برای امتحانات نوبت دوم پرسش دیگری است که معلم واحد پاسداران به آن پاسخ می دهد. سیدعلیخانی ابتدا بودجه بندی سوالات را تشریخ می کند: «آزمون فیزیک در نوبت دوم دو بخش دارد که شامل سوالات مفهومی و سوالات مسئله ای می شود. در این امتحان مفاهیم و تعاریف هفت نمره و مسائل سیزده نمره خواهد داشت. بنابراین دانش آموزان باید زمان مطالعه خود در این دو بخش را با توجه به بارم بندی آن و آمادگی قبلی خودشان در طول سال تحصیلی تنظیم کنند.»

توجه به بودجه بندی فصل های کتاب فیزیک پایه دهم برای مطالعه قبل از امتحان، بخش دیگری از حرف های معلم فیزیک واحد پاسداران است: «در امتحان پایان ترم از فصل 4 کتاب فیزیک حدود 9 نمره سوال طرح می شود. پس این فصل می تواند اولویت مطالعه دانش آموزان در این چند روز باشد. همچنین استفاده از کتاب های دیگر به غیر از کتاب درسی زمانی مجاز است که همه تمرینات کتاب درسی به صورت دقیق و کامل حل شده باشد.»

مطالعه فیزیک، از همین امروز

«سیدمحسن سیدعلیخانی» معلم فیزیک پایه دهم واحد پاسداران در انتها توصیه مهمی به دانش آموزان دارد: «دانش آموزان فراموش نکنند که فیزیک پایه دهم مباحث دشواری دارد. بنابراین باید از همین امروز حل تمرین و مطالعه را شروع کرد. فیزیک درسی نیست که مطالعه آن به شب امتحان موکول شود.»