اخبار مدرسه

19 اردیبهشت، زمان برگزاری آخرین آزمون جامع

تاریخ انتشار : 1397/2/17

سومین آزمون جامع مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی روز چهارشنبه 19 اردیبهشت در دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی برگزار می شود.

معاونت آموزشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در اطلاعیه ای اعلام کرد: «سومین آزمون جامع مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی روز چهارشنبه 19 اردیبهشت در دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی برگزار می شود.»

در این اطلاعیه آمده است: «به دلیل در پیش بودن آزمون های ورودی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی برای دانش آموزان پایه نهم، سوالات آزمون جامع در این پایه تنها از درس های ریاضی و علوم طرح می شود. دانش آموزان پایه نهم برای پاسخگویی به 20 سوال ریاضی و 20 سوال علوم 65 دقیقه زمان دارند.»

براساس اطلاعیه معاونت آموزشی، سوالات آزمون جامع در پایه های هفتم و هشتم از پنج درس ریاضی، علوم، عربی، ادبیات و زبان انگلیسی طراحی می شود. این سوالات در دو دفترچه عمومی و اختصاصی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. 20 سوال ریاضی و 20 سوال علوم در دفترچه اختصاصی و 15 سوال عربی، 15 سوال ادبیات و 10 سوال زبان انگلیسی در دفترچه عمومی وجود دارد. مدت زمان پاسخگویی به دفترچه اختصاصی 65 دقیقه و دفترچه عمومی 45 دقیقه است.

در اطلاعیه معاونت آموزشی مجتمع علامه طباطبایی تاکید شده است : «بودجه بندی آزمون جامع 19 اردیبهشت مانند امتحانات نوبت دوم از کل کتاب های درسی است.»

این هفتمین و آخرین آزمون از سری آزمون های هماهنگی است که معاونت آموزشی مجتمع علامه طباطبایی برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول تدارک دیده است.