اخبار مدرسه

آمادگی پاسدارانی ها برای کنکور با 37 آزمون جامع

تاریخ انتشار : 1397/2/11

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از چهارشنبه 19 اردیبهشت تا یکشنبه 3 تیرماه در آزمون های جامع شرکت می کنند.

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از چهارشنبه 19 اردیبهشت تا یکشنبه 3 تیرماه در آزمون های جامع شرکت می کنند. این آزمون ها برای آمادگی دانش آموزان جهت شرکت در کنکور سراسری طراحی شده است.

آزمون های جامع واحد پاسداران شامل آزمون شبیه ساز، آزمون عمومی و  آزمون های جامع آزمایشی هستند. آزمون های عمومی، آزمون های جامع با محتوا و بودجه بندی کنکور هستند که سوالات آن ها مختص به درس های عمومی است ولی در آزمون های شبیه ساز از درس های تخصصی و عمومی همزمان سوال مطرح می شود.

پاسدارانی ها تا قبل از برگزاری کنکور سراسری 32 آزمون عمومی و شبیه ساز می دهند. همچنین 5 آزمون جامع آزمایشی هم در این مدت برای آن ها در نظر گرفته شده است. آزمون های شبیه ساز و عمومی از 19 اردیبهشت ماه آغاز می شود. اولین آزمون آزمایشی دانش آموزان پایه چهارم واحد پاسداران هم جمعه 21 اردیبهشت برگزار خواهد شد. سرفصل های این آزمون مطابق سرفصل های کنکور است و دانش آموزان به سوالات طرح شده از همه درس ها پاسخ خواهد داد.

برنامه آزمون های دانش آموزان پایه چهارم واحد پاسداران به این شرح است: