اخبار مدرسه

برنامه آزمون های دوره ای دبیرستان دخترانه واحد پاسداران اعلام شد

تاریخ انتشار : 1397/2/5

برنامه آزمون های دوره ای دبیرستان دخترانه دوره اول مجتمع علامه طباطبایی- واحد پاسداران با هدف جمع بندی و آمادگی برای موعد امتحانات نوبت دوم و امتحانات نهایی اعلام شد.

برنامه آزمون های دوره ای دبیرستان دخترانه دوره اول مجتمع علامه طباطبایی- واحد پاسداران با هدف جمع بندی و آمادگی برای موعد امتحانات نوبت دوم و امتحانات نهایی اعلام شد. این آزمون ها از تاریخ 3 الی 26 اردیبهشت برگزار می شوند.

دانش آموزان با پیروی از این برنامه مطالعاتی تا پایان اردیبهشت تمامی دروس را مرور و اشکالات احتمالی خود را رفع خواهند کرد. نتایج آزمون های هر هفته در پایان هفته جمع آوری و شنبه هفته بعد از آن به اطلاع اولیاء می رسد.

برای دریافت فایل برنامه آزمون های دوره ای پایه های هفتم تا نهم دبیرستان دخترانه واحد پاسداران به لینک های زیر مراجعه کنید.

برنامه آزمون های دوره ای پایه هفتم

برنامه آزمون های دوره ای پایه هشتم

برنامه آزمون های دوره ای پایه نهم