اخبار مدرسه

پاسخنامه آزمون مبحثی 1 اردیبهشت ماه منتشر شد

تاریخ انتشار : 1397/2/1

پاسخنامه آزمون مبحثی دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران منتشر شد.

پاسخنامه آزمون مبحثی دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران منتشر شد. این آزمون شنبه 1 اردیبهشت ماه برگزار شد. در این آزمون دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحدهای شریعتی و پاسداران حضور داشتند.

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در هر دو رشته ریاضی و تجربی در این امتحان به سوالات درس های فیزیک، شیمی و دین و زندگی پاسخ دادند. سوالات فیزیک به صورت تستی و تشریحی و سوالات شیمی و دین و زندگی فقط به صورت تستی مطرح شد.

نتایج این آزمونها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال دوم در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان از این آزمونها محاسبه می شود. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.

پاسخ نامه این آزمون به این شرح است: