اخبار مدرسه

برنامه های منعطف هفتگی؛ برنامه ریزی اختصاصی برای هر دانش آموز

تاریخ انتشار : 1396/12/27

دانش آموزان دبيرستان دوره دوم علامه طباطبايي- واحد پاسداران به صورت اختصاصی برنامه می گیرند.

امسال کادر آموزشي جديد  و توانمندي مسئوليت دبيرستان دوره دوم علامه طباطبايي واحد پاسداران را بر عهده گرفته است. به همين دليل رويکرد دبيرستان به مسائل آموزشي نسبت به گذشته متفاوت و علمي‌تر شده است. اين رويکرد بر اساس تئوري انتخاب تبيين شده است. بر اساس سيستم جديد که مبتني بر نظام هماهنگ آموزشي مدارس علامه طباطبايي است، بينش دانش‌آموزان به چگونه درس خواندن و استراتژي‌هاي مطالعه تغيير مي‌کند.

از کلاسهاي آمادگي المپياد تا کلاسهاي پژوهش

سه سرفصل اصلي المپياد، پژوهش و کانون در کنار آموزش محتواي درسي، خط مشي اصلي دبيرستان پسرانه دوره دوم علامه طباطبايي واحد پاسداران را تشکيل مي‌دهند .واحد پاسداران، 8 کلاس درس دارد و مجهز به سايت کامپيوتري، آزمايشگاه شيمي و کتابخانه است. اين امکانات به همراه دبيران مجرب وحرفه اي، زمينه را براي فعاليت دانش‌آموزان در حوزه‌هاي مختلف آماده مي‌کند. يکي از اين حوزه‌ها، کلاس‌هاي آمادگي براي شرکت در آزمون المپياد است.  دانش‌آموزان دبيرستان دوره دوم علامه طباطبايي - واحد پاسداران مي‌توانند در رشته‌هاي مختلف المپيادي مثل رياضي، فيزيک، شيمي و زيست شرکت کنند. دانش‌آموزاني که در اين کلاس‌ها شرکت مي‌کنند، منتخبان افرادي هستند که تابستان در کلاس‌هاي آشنايي اوليه در هر رشته حضور داشته و توانسته‌اند توانايي و علاقه خود را براي ادامه اين مسير تبيين کنند.

تدوين برنامههاي اختصاصي براي دانشآموزان

مشاوران دبيرستان دوره دوم علامه طباطبايي-واحد پاسداران براي پيشرفت درسي دانش‌آموزان در همه دروس و همه رشته‌ها، برنامه‌هاي خاصي دارند. مهمترين برنامه، نگاه اختصاصي هر مشاور به سطح علمي هر دانش‌آموز است. يعني هر دانش‌آموز با توجه به خصوصيات فردي و استعدادها و نقاط ضعف و قوت خود، برنامه آموزشي اختصاصي دريافت مي‌کند. اين برنامه‌هاي شخصي به صورت هفتگي و منعطف هستند. يعني محتواي آن‌ها با توجه به ارزيابي‌هاي هر هفته مي‌تواند تغيير کند و به دانش‌آموز جهت دهد. اين کار الگوي مطالعاتي مناسبي را در اختيار دانش آموز قرار مي‌دهد و ميزان مطالعه‌اش را متعادل مي‌کند.

چطور براي کنکور آماده ميشوند؟

دانش‌آموزان اين مدرسه در طول سال تحصيلي با هدف موفقيت در کنکور برنامه‌هاي مختلف درسي را پشت سر مي گذارند. اين دانش‌آموزان با شرکت در آزمون‌هاي مختلف، آمادگي خود را ارزيابي مي‌کنند. طراح سوالات اين آزمون‌ها دبيران مدرسه هستند و در طراحي آزمون‌ها سعي مي‌کنند نکات مهمي را که در کنکور بيشترين کاربرد را دارند، مورد توجه قرار دهند. همچنين دانش‌آموزان پنج روز در هفته، ساعات بيشتري را در کلاس‌هاي تقويتي و آمادگي کنکور سپري مي‌کنند. از موضوعات مهم ديگر در سال چهارم، تعيين مسير دانش‌آموز در دانشگاه است. براي اين منظور به صورت ماهانه از دانشجويان موفق دانشگاه‌هاي برتر کشور دعوت مي‌شود تا دانش‌آموزان واحد پاسداران را با رشته‌هاي مختلف و فضاهاي دانشگاهي و فرصت‌هاي روبروي خود، آشنا کنند.

گفتگوهاي مهارتي؛ کمک به خلاقيت ذهني

دانش‌آموزان فارغ از فضاهاي رسمي کلاس، هر هفته گفتگوهاي مهارتي دارند. چرايي برخي از موضوعات در سنين نوجواني و کشف مسير زندگي نياز به گفتگو دارد. با ايجاد چالش‌هاي موثر ذهني، دانش‌آموزان پاسداراني فرصت مي‌يابند تا با خلاقيت ذهني شان مسير زندگي و بهينه سازي آن را تجربه کنند.