اخبار مدرسه

اردوی مطالعاتی نوروزی پاسدارانی ها در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

تاریخ انتشار : 1396/12/26

اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 2 تا 12 فروردین ماه برگزار خواهد شد.

اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 2 فروردین ماه آغاز می شود. این اردو تا 12 فروردین هر روز از ساعت 7 صبح تا 22 شب در سالن مطالعه دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد.

دانش آموزان پاسدارانی در این اردو هر روز در آزمون های جمع بندی دروس پایه شرکت می کنند. همچنین طبق برنامه مطالعاتی ویژه ای به صورت روزانه به مطالعه همه درس ها می پردازند. پاسدارانی ها هفتم فروردین ماه آزمون آزمایشی دارند و بخشی از این اردو جهت آمادگی برای این آزمون است.

در اردوی مطالعاتی ویژه نوروز مشاور پایه چهارم واحد پاسداران، دبیران مربوطه و فارغ التحصیلان سال های قبل به همراه دانش آموزان در مدرسه حضور خواهند داشت. در این اردو صبحانه، ناهار و میان وعده برای دانش آموزان پایه چهارم در نظر گرفته شده است.

دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 19 اسفند تا 26 اسفند هم در اردوی نوروزی داخل مدرسه حضور داشتند.