اخبار مدرسه

بودجه بندی آزمون مبحثی 12 اسفند ماه

تاریخ انتشار : 1396/12/9

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران شنبه 12 اسفند ماه در چهارمین آزمون مبحثی شرکت می کنند.

چهارمین آزمون مبحثی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران شنبه 12 اسفندماه ماه برگزار می شود. در این آزمون دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد پاسداران حضور خواهند داشت. آزمون مبحثی راس ساعت هفت صبح شنبه آغاز می شود.

دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و تجربی در این امتحان به سوالات درس های زبان، دینی، ریاضی، هندسه و زیست پاسخ می دهند. سوالات درس های هندسه و زیست به صورت تشریحی و سه درس دیگری به صورت تستی خواهد بود.

طبق بودجه بندی اعلام شده، در رشته ریاضی و تجربی سوالات درس زبان از درس سوم و درس دینی از دروس 7 تا 9 طرح خواهد شد. کل فصل پنجم درس ریاضی هم مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

فصل 3 کتاب هندسه از صفحات 53 تا 64 مفاد آزمون در بخش هندسه برای رشته ریاضی را تشکیل می دهد. دانش آموزان رشته تجربی هم باید فصل 5 درس زیست شناسی از صفحات 79 تا 90 را امتحان بدهند.

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در رشته ریاضی درس های حسابان و هندسه را امتحان می دهند. در حسابان از فصل 4 صفحات 91 تا 109 و در هندسه از فصل 2 صفحات 33 تا 60 سوال مطرح می شود. دانش آموزان رشته تجربی هم در درس زیست شناسی از فصل 6 صفحات 76 تا 96 و در درس ریاضی فصل های 4 و 5 صفحات 71 تا 114 را امتحان می دهند.

درس زبان برای هر دو رشته تجربی و ریاضی مشترک است و دانش آموزان در آن باید به سوالات مربوط به درس 2 از صفحه 49 تا 79 پاسخ بدهند.