اخبار مدرسه

7 مقام برتر برای پاسدارانی ها در جشنواره «بهشت انس»

تاریخ انتشار : 1396/12/6

مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره قرآنی «بهشت انس» مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی روز شنبه 5 اسفند در سالن همایش های مجتمع آبشناسان برگزار شد.

مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره قرآنی «بهشت انس» مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی روز شنبه 5 اسفند در سالن همایش های مجتمع آبشناسان برگزار شد.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در این رقابت ها با دیگر دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم رقابت کردند و چند مقام برتر به دست آوردند.

«رضا ایران بخش» در رشته قرائت اول شد و «امیررضا اسماعیل افجه» سوم شد. «ارشیا بیرک آبادی» در رشته حفظ چهارم شد. «امیرحسین کبیری» در رشته احکام به مقام دوم رسید و «امیرحسین خرم منش» چهارم شد. در رشته نهج البلاغه هم «امیرحسین کبیری» و «امیرحسین خرم منش» مقام اول مشترک را به دست آوردند.

حدود 2000 نفر از دانش آموزان علامه ای دبیرستان های دوره اول و دوره دوم در شش رشته قرائت، حفظ، اذان، مفاهیم، احکام و نهج البلاغه با هم رقابت کردند. مسابقات در دو مرحله برگزار شد و سرانجام 53 نفر از دانش آموزان به عنوان برترین های این شش رشته انتخاب شدند. دانش آموزان برتر در جشنواره قرآنی بهشت انس یک قرآن با ترجمه خواندنی و جوایز نقدی دریافت کردند.