اخبار مدرسه

بودجه بندی آزمون مبحثی 5 اسفند اعلام شد

تاریخ انتشار : 1396/12/2

دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران شنبه 5 اسفند ماه در سومین آزمون مبحثی نیمسال دوم تحصیلی شرکت می کنند.

سومین آزمون مبحثی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی در نیمسال دوم تحصیلی 97-96، شنبه 5 اسفندماه ماه برگزار می شود. در این آزمون دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی شرکت خواهند داشت.

دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و تجربی در این امتحان به سوالات درس های فیزیک، شیمی و عربی پاسخ می دهند. سوالات درس شیمی تشریحی و در دو درس فیزیک و عربی به صورت تستی خواهد بود.

طبق بودجه بندی اعلام شده، دانش آموزان رشته ریاضی درس فیزیک را از ابتدای فصل 4 تا ابتدای مبحث دمای تعادل امتحان خواهند داد. دانش آموزان رشته تجربی هم برای این آزمون باید درس فیزیک را از اول فصل 3 تا پایان مبحث فشار در شاره ها مطالعه کنند.

بودجه بندی دروس شیمی و عربی برای هردو پایه مشابه است. دانش آموزان پایه دهم در سومین آزمون مبحثی، کل فصل 2 درس شیمی و درس 5 عربی را آزمون خواهند داد.

دانش آموزان پایه یازدهم در این آزمون دروس دین و زندگی، زمین شناسی و هندسه را به صورت تستی امتحان خواهند داد. سوالات درس دین و زندگی از درس های 7 تا 9 خواهد بود. سوالات درس زمین شناسی هم از فصل 4 و 5 است. دانش آموزان همچنین باید در هندسه کل فصل 2 را برای آزمون مطالعه کنند.