اخبار مدرسه

آموزش مدیریت اضطراب کودکان در مرکز مشاوره هفت و نیم

تاریخ انتشار : 1396/11/29

«مرکز مشاوره هفت و نیم» دوره آموزشی «مدیریت اضطراب در کودکان و نوجوانان» برگزار می کند. زمان این دوره 4 ساعت است و در تاریخ 10 اسفند ماه برگزار می شود.

«مرکز مشاوره هفت و نیم» دوره آموزشی «مدیریت اضطراب در کودکان و نوجوانان» برگزار می کند. زمان این دوره 4 ساعت است و در تاریخ 10 اسفند ماه برگزار می شود. 
مدرس این برنامه «زهرا دلخوش» کارشناس ارشد روانشناسی بالینی است که برای شرکت کنندگان در این دوره درباره موضوعاتی مثل «اضطراب چیست؟»، «آیا فرزندم مضطرب است؟» و «با فرزند مضطرب چگونه برخورد کنم؟» صحبت خواهد کرد.
برای ثبت نام در این دوره می توان با تلفن های «مرکز مشاوره هفت و نیم» به شماره 09377548741 – 22675428  تماس گرفت. ظرفیت این دوره آموزشی محدود است.
مرکز مشاوره روانشناسی هفت و نیم با گرایش تربیتی و تحصیلی، خدمات گوناگونی را به کودکان، نوجوانان و اولیاء آنها ارائه می کند. مشاوره های فردی و گروهی، روان سنجی، توانمندسازی دانش آموزان در مسائل رفتاری و تحصیلی و اختلالات یادگیری، مهارت های اجتماعی و اعتماد به نفس قسمتی از حوزه های تحت پوشش مرکز مشاوره روانشناسی هفت و نیم است.
مرکز مشاوره روانشناسی هفت و نیم با رویکرد تخصصی کودک و نوجوان ابتدای آبان ماه سالجاری توسط مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی افتتاح شد.