اخبار مدرسه

بودجه بندی آزمون مبحثی 28 بهمن ماه

تاریخ انتشار : 1396/11/25

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی - واحدهای شریعتی و پاسداران 28 بهمن ماه در آزمون مبحثی شرکت خواهند کرد.

دومین آزمون مبحثی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی در نیمسال دوم تحصیلی 97-96، روز شنبه 28 بهمن ماه برگزار می شود. در این آزمون دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی شرکت خواهند داشت.

دانش آموزان پایه دهم در این امتحان به سوالات درس های ریاضی، هندسه، زیست و فارسی پاسخ می دهند. سوالات درس ریاضی تشریحی و در سه درس هندسه، ریست و فارسی به صورت تستی خواهد بود.

طبق بودجه بندی اعلام شده در درس ریاضی، کل فصل 4 و در هندسه فصل 2 و درس های 3 و 4 مورد پرسش قرار خواهد گرفت. همچنین در درس زیست شناسی صفحه 71 تا 83 و  فارسی درس های 9 تا 11 سرفصل مورد آزمون این امتحان هستند.

دانش آموزان پایه یازدهم در این آزمون دروس عربی، شیمی و فیزیک را امتحان خواهند داد. سوالات درس عربی از درس های 4 و 5 به صورت تستی خواهد بود. سوالات درس شیمی هم از صفحات 63 تا 68 به صورت تستی است. سوالات درس فیزیک به صورت تشریحی است و دانش آموزان باید کل فصل 2 را برای آن مطالعه کنند.

نتایج آزمون های هماهنگ ده نمره از نمرات مستمر دانش آموزان را تشکیل می دهد.