گالری تصاویر

نوآموزان علامه ای در جشن آغاز سال تحصیلی شرکت کردند