آخرین آلبوم تصاویر پیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اول -واحد تهرانپارس
مدرسه ای برای آموزش مهارت

فضاي فيزيکي پيش‌دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبايي- واحد تهرانپارس به‌گونه‌اي جذاب طراحي شده است تا دانش‌آموزان اين گروه سني، احساس خوبي از حضور در مدرسه داشته باشند. کادر آموزش ديده مدرسه هم فضاي رواني آرام و امني را براي دانش‌آموزان مهيا کرده‌اند. ايده‌مان اين است که ابتدا دانش‌آموزان با دريافت آرامش و شادي جذب مدرسه شوند آنگاه به آموزش بپردازيم. در اين مسير  همکاري، همدلي و تعامل با خانواده‌ها مورد توجه جدي است.

اولويت دادن به آموزش مهارتهاي زندگي

در اين واحد آموزشي، بچه‌ها توانمندي‌هاي اوليه براي زندگي را فرا مي‌گيرند. براي دانش‌آموزان پايه پيش‌دبستان و اول ابتدايي، آموزش پوشيدن لباس و کفش، مرتب کردن وسائل، غذا‌خوردن، مسواک‌زدن و بسياري از کارهاي اوليه، مورد توجه است. براي دانش‌آموز پايه‌هاي بالاتر، استقلال شخصيتي، زندگي اجتماعي، در کنار هم بودن و آموزش کارهاي مشارکتي در اولويت است. مهارت‌هايي مانند کنترل هيجان، کنترل خشم، نقد‌پذيري و انتقاد‌کردن در مرحله دوم آموزش‌ها قرار دارد. آموزش مهارت‌هاي زندگي، به تناسب سن دانش‌آموزان و به روش‌هاي مختلفي انجام مي‌شود. شعر، قصه، بازي، موسيقي، کتاب و ورزش ابزارهاي ما براي اين آموزش‌ها هستند. تقويت توانايي‌هاي جسمي دانش‌آموزان، يکي ديگر از برنامه‌هاي اصلي پيش‌دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبايي- واحد تهرانپارس است.

آموزش مطابق با ارزشيابي توصيفي

اساس کار با دانش‌آموزان در مقطع دبستان، محتواي کتاب‌هاي درسي است. آموزش و ارزشيابي مطالب اين کتاب‌ها، بر اساس ارزشيابي توصيفي است. در ارزشيابي توصيفي دانش‌آموزان به صورت کيفي و با خودشان مقايسه مي‌شوند. در اين روش توانايي هر دانش‌‌آموز در بخش‌هاي مختلف مشخص شده و آموزش‌ها مطابق با آن انجام مي‌شود. معلم‌ها قبل از شروع هر درس، طرح درس دارند. طرحي که از قبل در شوراي آموزگاران مدرسه مطرح و به تاييد رسيده است. در ارزشيابي توصيفي هيچ دانش‌آموزي در هيچ درسي ضعيف نخواهد بود، فقط آموزگاران بايد استعداد دانش‌آموز را شناسايي کنند و تدريس را بر اساس آن انجام دهند. در نتيجه، دانش‌آموزان درس‌ها را خوب ياد مي‌گيرند و حس بهتري به کلاس، معلم و مدرسه‌شان پيدا مي‌کنند. براي افزايش توانايي‌هاي فکري و جسمي، کلاس‌هايي مانند رباتيک و لگو در واحد تهرانپارس برگزار مي‌شود.