"مدرسه حرفه ای ها"

برنامه ریزی های واحد میرداماد از ماه ها قبل آغاز می شود 


رفاقت و دوستی بین دانش آموزان و کادر اجرایی مدرسه باعث می شود مسائل آموزشی به بهترین شکل انجام شود و دانش آموزان در مدرسه فضایی شاد و سرزنده را تجربه کنند. چنین دیدگاهی به طور کامل معیار اصلی رویکردهای آموزشی و پرورشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد است و سبب موفقیت های بسیاری برای دانش آموزان این مدرسه شده است. دبیرستانی با دوازده کلاس درسی و سایت و کارگاه و آزمایشگاه، در پی آموزش دانش آموزانی است که فکرهای بزرگ در سر دارند.
برنامه ریزی از ماه ها قبل
 برای اینکه دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی کمبودی نداشته و آموزش آنها به بهترین شکل انجام شود، آماده سازی و برنامه ریزی واحد میرداماد از اسفند سال قبل شروع می شود. در این برنامه ریزی عوامل متعددی مورد بررسی قرار می گیرند. ارزیابی و نظرسنجی نسبت به دبیران مدرسه، کیفیت و شرایط برگزاری اردوها و مسابقات مختلف از جمله این بررسی ها هستند. با ارزیابی این قسمت، برنامه ریزی سال جدید در بخش جذب همکاران جدید و برگزاری اردوها انجام می شود. چنین رویکردی در واحد میرداماد باعث می شود نیل به اهداف در طی سال تحصیلی به دقیق ترین شکل انجام شود.
رشد علمی مستمر
آمادگی علمی دانش آموزان میردامادی به دو صورت مستمر و آزمونی انجام می شود. دانش آموزان این مدرسه در مدت زمان مقرری تا برگزاری هر آزمون کلاسی، پایه ای و هماهنگ، طبق بودجه بندی که مشاوران مشخص می کنند، به مطالعه درس ها می پردازند. برای رسیدن به این هدف برای دانش آموزان برنامه مطالعاتی روزانه در نظر گرفته شده است که مطابق با آن درس می خوانند. برگزاری آزمون های هفتگی و پرسش های کلاسی از دیگر برنامه های دبیرستان واحد میرداماد برای آمادگی آزمون هماهنگ است. بعد از هر آزمون  که هر سه پایه حضور دارند کارنامه به دانش آموزان داده می شود و مشاوران پایه های مختلف با توجه به نتایج دانش آموزان، برای هفته آینده برنامه ریزی خاصی انجام می دهند. این کار باعث می شود روند پیشرفت میردامادی ها به صورت مستمر و هفتگی ادامه دارد.
آموزش مهارت های مختلف
پيگيری امور پرورشی و کمک در جهت رشد خلاقيت نوجوانان از اولويت‌های واحد میرداماد است. آموزش مهارت‌های مختلف در جهت علاقه‌مندی دانش‌آموزان سبب پرورش توانمندیهای آنان می‌شود. عکاسی، پتینه، رزین، هوانوردی، اوريگامی، تئاتر، سرود، کشاورزی و معرق رشته‌هايی هستند که بدين منظور در دبيرستان دوره اول علامه طباطبايی - واحد ميرداماد تدريس می‌شوند و دانش‌آموزان با انتخاب يکی از اين رشته‌ها در طول سال آموزش می‌بينند.
ورزش و اردو برای سلامتی و نشاط
در واحد میرداماد ورزش مانند دیگر درس ها مهم است و دانش آموزان آن را جدی می گیرند. در این مدرسه بدمینتون، فوتسال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و شطرنج به دانش آموزان آموزش داده می شود. آموزش این رشته ها به صورت تخصصی است یعنی علاوه بر اینکه دانش آموزان در زنگ های ورزش به بازی و تفریح می پردازند رشته های ورزشی هم به آنها آموزش داده می شود. در راستای نشاط و سرزندگی، برگزاری اردوها هم یکی از مهمترین سیاست های این واحد است. اردوهای درون و بیرون شهری برای دانش آموزان باعث می شود رفاقت و دوستی بین آنها و مسئولان مدرسه بیشتر شود. همچنین اردو انگیزه و انرژی دانش آموزان در طول سال تحصیلی را افزایش می دهد.
تدریس رشته های پژوهشی
رويکرد پژوهشی يکي از محورهای مهم پيشرفت و توسعه پايدار است. به همین منظور تشکیل تیمهای علمی و پژوهشی در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد از مهمترین سیاست های موفقیت آمیز این واحد است. این تیم ها در زنگ های پژوهش و در رشته های مختلف فعالیت می کنند و ماحصل آنها، حضور موفقیت آمیز در مسابقات علمی داخل و خارج کشور است. رشته‌های رباتيک، نانو، هوا و فضا و نجوم در زنگ پژوهش به دانش‌آموزان مدرسه تدرس می‌شود. دانش‌آموزان با توجه به علاقه‌ی خود يکي از رشته‌های ذکر شده را انتخاب می کنند و در طول سال در آن رشته آموزش می‌بينند. مجموع این فعالیت ها باعث شده دانش آموزان این مدرسه در رشته های مختلف موفقیت های استانی، کشوری و مقام جهانی بدست آورند.
آيين‌نامه فرهنگی مدرسه چيست؟
هدف اصلی مدیریت واحد میرداماد داشتن فرزندانی است  که در عين گذر از مراحل رشد از کودکی تا بزرگسالی مسئوليت‌های متناسب با هر يک از اين مراحل را درک کنند و از عوارض ناشی از عدم احساس مسئوليت و بي تفاوتي در امان باشند.
به اين منظور آيين نامه‌ای فرهنگی در مدرسه تنظيم شده‌است و هر سال مبنايی برای فعاليت‌های پرورشی انتخاب می‌شود. مبنای فعاليتهای پرورشی امسال میردامادی ها «مباحث رفتاری» است. مربی تربيتی هر پايه مسائل رفتاری را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد و اولياء و دانش‌آموزان هر ماه دانش‌آموزان را می‌سنجند و امتياز می‌دهند. در مناسبت‌های متفاوت اين امتيازات جمع می‌شوند و از دانش‌آموزان قدردانی می‌شود.