دختران علامه ای؛ آینده سازان ایران

*با دبیرستان دوره اول دخترانه علامه‌طباطبایی- واحد پاسداران بیشتر آشنا شوید.

طراحي و اجراي برنامه هاي منسجم براي شکوفايي استعدادهاي مختلف دانش‌آموزان با توجه به تفاوت هاي فردي آنان، از جمله محورهاي اصلي سيستم آموزشي و پرورشي «دبيرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبايي» است. نکته منحصر به فرد «مدرسه علامه‌اي‌ها» توجه ويژه به شور و نشاط دانش‌آموزان و تاکيد بر سيستم تعاملي در تدريس است.

تحصيل در محيطي استاندارد و آرام، خاصه براي دختران اهميت بيشتري دارد. بنابراين اولين نکته مورد توجه ما، طراحي مدرسه‌اي متناسب با استانداردهاي آموزشي است. ساختمان دبيرستان دوره اول دخترنه علامه طباطبايي با رعايت استانداردهاي آموزشي طراحي شده است.

به‌عنوان مثال، ايمني ساختمان، رنگ، نور و نيمکت‌هاي استفاده شده طبق الگوها و استاندارهاي تحقيق شده انتخاب شده است. رعايت اصول زيبايي شناسي سبب مي‌شود تا دانش‌آموزان، مدرسه را مانند خانه خود دوست بدارند. در محيطي آرام و استاندارد است که دانش‌آموز مي تواند با آرامش و دقت آموزش‌ها را فرا بگيرد.

آموزش موشکافانه و توجه به تفاوتها در سايه سند تحول آموزش و پرورش

آموزش کامل و موشکافانه مطالب کتب درسي در راستاي اهداف نظام آموزش و پرورش از نکات ابتدايي مدنظر معلمان «مدرسه علامه» است. آموزگاران مدرسه سپس، عمق‌دهي به سر فصل‌هاي تدريس شده با استفاده از درسنامه، کتاب‌هاي کمک آموزشي، فيلم‌هاي آموزشي و برگزاري دوره المپيادهاي درسي را در دستور کار قرار مي‌دهند. برگزاري اردوهاي مطالعاتي و علمي و در نهايت ارزيابي علمي دانش‌آموزان توسط آزمون‌هاي جامع سراسري از ديگر موارد مدنظر در آموزش «دختران علامه‌اي» است.

تمام دروس و مهارت‌هاي فردي و رفتاري در «دبيرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبايي» اهميت يکساني دارند. ما معتقديم اهميت دادن به يک درس نبايد باعث کم انگاشتن اهميت دروس ديگر شود، بنابراين در «مدرسه علامه طباطبايي» براي تک تک دروس، برنامه‌هاي مدون آموزشي پيش بيني و طراحي شده است، اين برنامه ها حاصل تجربه کارشناسان با سابقه آموزش و پرورش است. نکته قابل توجه اين است که در برنامه‌هاي آموزشي «دبيرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبايي» توجه ويژه‌اي به تفاوت‌هاي فردي دانش‌آموزان شده است. اين مسأله کيفيت آموزش را بالا مي برد.

هر دو مقوله آموزش و پرورش اهميت يکساني براي«علامه‌اي‌ها» دارد. بر اين مبنا، سند تحول آموزش و پرورش مورد توجه مسئولين مدرسه است. 

ما «دختران علامه‌ای» را «دخترانی اخلاقی، تحصیلکرده و مفید» می خواهیم. دخترانی که در بستر آموزه های دینی و رسوم ملی تعلیم می بینند و با کسب مهارت های مورد نیاز زندگی‌شان تلاش می‌کنند انسانی مفید باشند. «دختران علامه‌ ای» آینده‌سازان ایرانند.