دبستانی‌های پاسداران؛ دانش‌آموزانی متفکر و شاد

 *تشریح روش‌‌‌های آموزشی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی - واحد پاسداران

آماده‌‌‌سازي فيزيکي و برنامه‌‌‌ريزي آموزشي در مقطع دبستان، بيشتر از ديگر مقاطع تحصيلي متکي بر نشاط فضاي عمومي مدرسه است. همچنين آموزش مهارت‌‌‌هاي مهم زندگي به کودکان در سنين پايين در مدارس پيش دبستان و دبستان از اهميت ويژه‌‌‌اي برخوردار است. نظام آموزشي پيش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبايي - واحد پاسداران با اتکا به اين ويژگي‌ها شکل گرفته است تا هم راستا با ساير مدارس مجتمع علامه طباطبايي، نظامي مهارت‌‌‌محور باشد.

تلاش براي ساختن مدرسه اي شاد

نوسازي پيش دبستان و دبستان علامه طباطبايي - واحد پاسداران در سال تحصيلي 96-97 به منظور تبديل آن به محيطي آرام و شاد براي حضور دانش‌‌‌آموزان با اقداماتي از قبيل رنگ‌‌‌آميزي کلاس‌‌‌ها، پارکت کردن کف، خريد ميز و صندلي جديد، نصب چمن مصنوعي در کل حياط مدرسه و گل‌‌‌کاري آن انجام گرفت. در رنگ‌‌‌آميزي مدرسه، شاد بودن رنگ‌‌‌ها و اينکه هر کلاس به رنگ خاصي باشد اهميت داشت. مديريت اين واحد اعتقاد دارد مدرسه‌‌‌اي که شاد باشد، مدرسه زندگي است.

مدرسه مناسب، چه مدرسه اي است؟

اين سوال در خانواده‌‌‌ها رايج است که چه مدرسه‌‌‌اي در مقطع پيش‌دبستان و دبستان براي دانش‌‌‌آموزان مناسب است؟ مدارس چگونه به نيازهاي کودکمان پاسخ مي‌دهند؟ نحوه رفتار با او چگونه خواهد بود؟ آيا بچه‌‌‌ها در مدرسه مهارت‌‌هاي لازم را ياد مي‌گيرند؟ آيا براي داشتن شخصيتي مستقل به او کمک مي‌‌‌شود؟ سياست‌‌‌هاي کلي پيش دبستان و دبستان علامه طباطبايي - واحد پاسداران مبتني بر انجام فعاليت‌‌‌هايي است که مدرسه را به محيطي شاد، امن و علمي براي دانش‌‌‌آموزان تبديل کند. مدرسه‌‌‌اي که به دغدغه‌‌‌هاي خانواده‌‌‌ها پاسخ دهد و آنان را از نظام علمي و تربيتي مدرسه مطمئن کند.

آموزش عملي، رويکرد علمي مدرسه

در پيش دبستان و دبستان علامه طباطبايي - واحد پاسداران، دانش‌‌‌آموزان به صورت عملي (دست ورزي) مطالب درسي را تجربه مي‌‌‌کنند. هر ميزان که دانش‌‌‌آموز در فضاي آموزشي مشارکت داشته باشد، يادگيري بهتري خواهد داشت. کادر اجرايي پيش دبستان و دبستان علامه طباطبايي- واحد پاسداران، تسهيل‌کننده يادگيري دانش‌آموزان هستند. آموزش در اين مدرسه يک طرفه نيست چرا که قرار است خود دانش‌‌‌آموزان با تجربه‌‌‌کردن، مفاهيم علمي و آموزشي را ياد بگيرد.

فلسفه، کودکان را باهوش و شاد تربيت مي‌‌‌کند

کلاس‌‌‌هاي فلسفه و مهارت‌‌‌هاي زندگي از مهمترين برنامه‌‌‌هاي آموزشي دبستان علامه طباطبايي- واحد پاسداران است. در اين کلاس دانش‌‌‌آموزان ياد مي‌‌‌گيرند که مستقل فکر کنند، خوب گوش دهند، نقاد باشند و هر موضوع را به راحتي نپذيرند. مهارت‌‌‌هايي مانند خودباوري، مقابله با استرس، انتقاد‌‌‌کردن و نقدپذيري در کلاس فلسفه به کودکان آموزش داده مي‌‌‌شود. در اين کلاس، براي کمک به يادگيري دانش‌‌‌آموزان از روش‌‌‌هايي مثل بازي، نمايش فيلم، داستان‌خواني و اجراي نمايش استفاده مي‌‌‌شود. چنين برنامه‌‌‌هايي در نهايت دانش‌‌‌آموزاني شاد، باهوش و متفکر تربيت مي‌‌‌کند.