مدرسه ای برای شناخت استعداد و توانمندی‌ها

* با پيش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبايی  واحد پاسداران بیشتر آشنا شوید

 

مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه‌طباطبايي با 25 سال سابقه در آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان، از تابستان امسال (1396) پيش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبايي- واحد پاسداران را در منطقه 3 آموزش و پرورش افتتاح کرده است تا در سال تحصيلي 97-96با 22 واحد آموزشي در خدمت مردم تهران باشد. اين واحد آموزشي با مدرن ترين تجهيزات مخصوص دوره ابتدايي آماده شده است تا هم راستا با اهداف سند تحول آموزش و پرورش، استعداد دانش آموزان را با کادري مجرب و با سابقه کشف کند و با برنامه هاي منطبق بر آموزه هاي روز، به شکوفايي استعداد آنها کمک کند.

12 سال با يک سيستم آموزشی

دنياي امروز دنيای تغيير و تحول در هر لحظه است. از اين رو طراحی مسيری برای آموزش کودکان که برنامه‌های منسجم آموزشی و پرورشی را در خود جای داده باشد و همچنين ويژگي‌های شخصيتی هر فرد را در نظر بگيرد اهميت بسياری دارد. اين مهم در کوتاه مدت ميسر نمی‌شود. دانش آموزان با ورودی به پيش دبستان و دبستان علامه طباطبايی- واحد پاسداران می‌توانند دوازده سال تحصيل خود را در سيستم آموزشی يکسان سپری کنند. دانش آموزان اين مدرسه پس از فارغ التحصيلی، براي آزمون ورودی دبيرستان دوره اول علامه طباطبايی- واحد پاسداران آماده می شوند و پس از سپری کردن دوره متوسطه می توانند در آزمون ورودی دبيرستان دوره دوم علامه طباطبايی- واحد پاسداران شرکت کنند. حضور دانش آموزان در سيستم آموزشی مدارس علامه طباطبايی از شش سالگی، احتمال قبولی آنها را در مقاطع بالاتر مدارس علامه طباطبايی بيشتر می کند.

مدرسه مناسب، چه مدرسه است؟

اين سوال در خانواده ها رايج است که در مقطع پيش دبستانی و دبستان، چه مدرسه‌ای مناسب است؟ مدارس چگونه به نيازهاي کودکم پاسخ مي‌دهند؟ نحوه رفتار با او چگونه خواهد بود؟ آيا مهارت‌‌هاي لازم را ياد مي‌گيرد؟ آيا براي داشتن شخصيتی مستقل به او کمک مي شود؟ بعد از اتمام اين مقطع دوباره بايد مدرسه انتخاب کنم؟ در ساختار نظام آموزشي کشور ما کودکان از سن 4 تا 5 سال وارد دوره آموزش پيش دبستان و  سپس دبستان میشوند. اين مقطع شامل يک دوره شش ساله است. پس از اين دوره، دوره متوسطه اول آغاز می‌شود که همزمان با دوران حساس نوجواني است. اين دوران تاثير مهمي بر شخصيت هر فردی دارد.

در دوران پيش دبستان و دبستان مهم ترين عامل آن است که معلم ها و کادر اجرايي مدرسه با کودکان روابط رضايت بخشي را در چارچوب نظام آموزش و پرورش برقرار کنند. روابط بر اساس اعتماد و احترام باشد و دانش آموزان در محيط مدرسه احساس مطلوبي داشته باشند. اما محيط مطلوب، چه محيطي است؟

چه محيطی برای دانش آموزان ابتدايی مناسب است؟

محيط مطلوب براي دانش آموزان مقطع ابتدايی محيطی است که در آن، آموزش مهارت‌های مفيد برای زندگی و برنامه ريزی درسی به خوبی انجام شود و زمينه شناخت استعداد ها و توانمندی‌ها و ايجاد شرايطی برای بروز آن‌ها فراهم شود . در اين محيط دانش‌‌آموز می‌فهمد که چه کاری بايد انجام دهد  و برای محقق کردن و لذت بردن از آن می‌کوشد. آموزش اصلی ترين رکن در مدرسه است. نظام آموزشی در دنيای امروز از تکنولوژی‌ها و ابزارهای آنلاين برای آموزش استفاده می‌کند. و همچنين دانش‌آموزان را در فرآيند آموزش مشارکت میدهد. ما از اين ابزار و روش‌ها در پيش دبستان و دبستان علامه‌طباطبايی- واحد پاسداران استفاده می‌کنيم.