ارتباط با ما

نشانی

شهرک گلســتان، بلوار گلهــا، خيابان ياس سـوم، نبش هجده متري ياس، پلاک 41.

تلفن تماس

021 - 44752034

021 - 44752035

تلفن ستاد ثبت نام

021 - 44848200

پست الکترونیک

info@alameh.ir

فرم تماس با ما

برای تماس با ما و بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود از فرم زیر می توانید استفاده نمایید.