ارتباط با ما

نشانی

انتهای بزرگراه ستاری شمال- بسمت ستاری جنوب، خروجی اول سمت راست، خیابان اخلاص، پلاک11

تلفن تماس

تلفن های واحد آبشناسان: 

44832801

44832802

تلفن ستاد ثبت نام

021 - 44848200

پست الکترونیک

info@alameh.ir

فرم تماس با ما

برای تماس با ما و بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود از فرم زیر می توانید استفاده نمایید.