موفقیت ها

موفقیت های ورزشی

افتخارآفرینی دانش آموز آبشناسانی در مسابقات شطرنج مدارس آسیا
مرداد 1400 - ارشا حیدرزاده، دانش آموز پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در مسابقات شطرنج مدارس آسیا به رتبه سوم دست پیدا کرد.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ قهرمانی در مسابقات شطرنج استان تهران
آذر 98 - مهراد توکل، دانش آموز پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در مسابقات شطرنج استان تهران به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ قهرمانی در بدمینتون و شطرنج
اردیبهشت 98 -  در مسابقات ورزشی منطقه 5 آموزش و پرورش دو مقام اولی تیمی و یک مقام سوم انفرادی نصیب ورزشکاران آبشناسانی از مسابقات منطقه 5 شد.

مطالعه کامل

دانش آموز آبشناسانی قهرمان جام جهانی فوتبال رایانه ای
«آرمان قنواتی» دانش آموز پایه هشتم از واحد آبشناسان قهرمان دومین دوره جام جهانی فوتبال رایانه ای در تهران شد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ نایب قهرمانی تیم شنا در مسابقات منطقه
بهمن 97 - تیم شنای دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد مقام دوم رقابت های منطقه 3 را کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب قهرمانی در مسابقات والیبال منطقه 1
بهمن 97 - تیم والیبال واحد فرمانیه با کسب مقام قهرمانی مسابقات منطقه 1 جواز حضور در مسابقات استان تهران را به دست آورد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ بسکتبالیست ها قهرمان مسابقات منطقه 3 شدند
بهمن 97؛ تیم بسکتبال دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد میرداماد قهرمان مسابقات منطقه 3 شهر تهران شد.

مطالعه کامل

واحد تجریش؛ کسب مقام اول ژیمناستیک منطقه 1
مهین دخت صاحب جمع نیا دانش موز پایه سوم پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تجریش در مسابقات ژیمناستیک منطقه 1 مدالهای طلا را درو کرد.

مطالعه کامل

واحد پاسداران؛ کسب مقام اول شطرنج منطقه 3
آذر 97 - دانش آموز دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران رتبه اول مسابقات شطرنج منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران را کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ بدمینتون بازان این واحد قهرمان منطقه 5 شدند
آذر 97 - تیم بدمینتون دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در رقابتهای منطقه 5 آموزش و پرورش به مقام قهرمانی رسید.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب عنوان قهرمانی در مسابقات شطرنج منطقه 1
آذر 97 - تیم شطرنج دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد فرمانیه قهرمان مسابقات منطقه 1 آموزش و پرورش شد.

مطالعه کامل

واحد گلستان؛ کسب مقام دوم در مسابقات پرتاب وزنه منطقه 5
آذر 97 - «آرش مافی» دانش آموز پایه نهم واحد گلستان در رقابتهای دو و میدانی منطقه 5 در رشته پرتاب وزنه به مدال نقره دست پیدا کرد.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ قهرمانی مسابقات تنیس روی میز منطقه یک
آذر 97 - تیم تنیس روی میز دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در مسابقات منطقه 1 به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ کسب رتبه های برتر مسابقات شطرنج منطقه 5
آذر 97 - دانش آموزان تیم شطرنج دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان عناوین برتر در مسابقات منطقه 5 را کسب کردند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب قهرمانی مسابقات بدمینتون منطقه سه
آبان 97 - دانش آموز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد، در مسابقات بدمینتون منطقه 3 به مقام قهرمانی رسید.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ قهرمانی در مسابقات کوه پیمایی منطقه یک
آبان 97 - تیم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه به مقام اول مسابقات کوه پیمایی مدارس منطقه یک آموزش و پرورش رسید.

مطالعه کامل

قهرمانان جام جهانی فوتبال رایانه ای معرفی شدند
مرداد 97 - «امیر محمد مرادی» دانش آموز پایه نهم واحد آبشناسان قهرمان مسابقات «جام جهانی فوتبال رایانه ای در تهران» شد.

مطالعه کامل

مقام دوم مسابقات کشوری واترپلو برای دانش آموز گلستانی
مرداد 97 - دانش آموز پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در جشنواره کشوری واترپلو در رده سنی زیر 12 سال به مقام دوم رسید.

مطالعه کامل

دانش آموز گلستانی قهرمان شطرنج تیمی کشور شد
مرداد 97 - سورن بزرگی دانش آموز پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان به همراه تیم تهران قهرمانی مسابقات کشوری شد.

مطالعه کامل

واحد گلستان؛ قهرمانی در رقابت های انفرادی شطرنج استان
اسفند 96؛ دانش آموز پایه هشتم دبیرستان دوره اول واحد گلستان در مسابقات شطرنج انفرادی استان تهران قهرمان شد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ قهرمانی در مسابقات شطرنج تهران
اسفند 96؛ دانش آموز پایه نهم دبیرستان دوره اول واحد میرداماد مقام اول مسابقات شطرنج استان تهران را به دست آورد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب رتبه های برتر مسابقات شنای منطقه 3
اسفند 96؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول واحد میرداماد رتبه های برتر مسابقات شنا منطقه 3 را به دست آوردند.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب مقام دوم مسابقات والیبال منطقه 1
بهمن 96؛ تیم والیبال دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در مسابقات منطقه 1 به مقام نایب قهرمانی رسید.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ نایب قهرمانی تیم بسکتبال در مسابقات منطقه 3
بهمن 96؛ تیم بسکتبال دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در مسابقات بسکتبال منطقه 3 آموزش و پرورش نایب قهرمان شد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب مقام نایب قهرمانی در مسابقات فوتسال منطقه 3
بهمن 96؛ تیم فوتسال دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در مسابقات فوتسال منطقه 3 آموزش و پرورش نایب قهرمان شد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب رتبه سوم در مسابقات بین المللی کاراته
دی 96؛ دانش آموز دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد در مسابقات بین المللی کاراته مدال برنز به دست آورد.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ کسب مقام قهرمانی بسکتبال منطقه 5
دی 96؛ تیم بسکتبال دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان توانست در مسابقات منطقه 5 رتبه اول را به دست آورد.

مطالعه کامل

واحد گلستان؛ کسب رتبه ششم در مسابقات بین المللی شطرنج
آبان 96؛ دانش آموز واحد گلستان در دومین دوره مسابقات شطرنج بین المللی جام پایتخت موفق به کسب رتبه ششم شد.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ قهرمانی تیم شطرنج در منطقه 5
آذر96؛ تیم شطرنج دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد آبشناسان به مقام قهرمانی مسابقات شطرنج منطقه 5 رسید.

مطالعه کامل

واحد گلستان؛ کسب مقام قهرمانی در مسابقات شطرنج منطقه 5
آذر96؛ شطرنج بازان واحد گلستان در مسابقات شطرنج منطقه 5 موفق به کسب مقام های برتر انفرادی و تیمی شدند.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ دانش آموز آبشناسانی قهرمان کاراته آسیا شد
آذر96؛ دانش آموز دبیرستان علامه طباطبایی دوره اول- واحد آبشناسان موفق به کسب مقام قهرمانی در رقابت های کاراته آسیا شد.

مطالعه کامل

واحد تهرانپارس؛ کسب رتبه سوم مسابقات کوهنوردی منطقه 4
آذر96؛ تیم کوهنوردی دبستان  واحد تهرانپارس در مسابقات ورزشی منطقه 4 آموزش و پرورش رتبه سوم را کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب مقام دوم در مسابقات بدمینتون منطقه 3
آذر 96؛ تیم بدمینتون دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد میرداماد در مسابقات منطقه 3 آموزش و پرورش به مقام دوم دست یافت.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ کسب رتبه ششم مسابقات بسکتبال کشور
مرداد96؛ تیم بسکتبال دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان در المپیاد ورزشی دانش آموزان کشور رتبه ششم را کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد گلستان؛ قهرمانی دانش آموز گلستانی در مسابقات واترپلوی کشور
مرداد96؛ «مهیار زاهدی» دانش آموز پایه هفتم واحد گلستان بر سکوی قهرمانی رقابت های واترپلو رده سنی 11 و 12 سال ایستاد.

مطالعه کامل

واحد گلستان؛ کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز در مسابقات شیرجه کشور
مرداد96؛ «پارسا فاخران» دانش آموز پایه هشتم واحد گلستان در مسابقات شیرجه قهرمانی کشور دو طلا و یک برنز کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد گلستان؛ کسب مقام قهرمانی در شطرنج دانش آموزی کشور
تیر96؛ «سورن بزرگی» دانش آموز واحد گلستان عنوان قهرمانی تیمی مسابقات شطرنج دانش آموزی کشور را کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب عنوان قهرمانی در مسابقات شنا استان تهران
اردیبهشت 96؛ «روزبه حاجی حسنی» دانش آموز پایه نهم واحد میرداماد در مسابقات شنای استان تهران 3 مدال طلا و دو نقره کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج استان تهران
اسفند 95؛ تیم شطرنج دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد بر سکوی دوم مسابقات شطرنج قهرمانی استان تهران ایستاد.

مطالعه کامل

واحد پاسداران؛ کسب رتبه های برتر مسابقات شنا و شیرجه
آبان 95؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران موفق به کسب رتبه های برتر مسابقات شنا استان و مناطق تهران شدند.

مطالعه کامل

واحد پاسداران؛ کسب مقام سوم مسابقات تنیس جام آدینه
بهمن 95؛ دانش آموز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران موفق شد در مسابقات تنیس جام آدینه مقام سوم را به دست آورد.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ قهرمانی در مسابقات بسکتبال آموزشگاه های استان تهران
سال تحصیلی 95-96؛ تیم بسکتبال دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان قهرمان آموزشگاه های استان تهران شد.

مطالعه کامل

برترین های مسابقات بسکتبال طلیعه نور سال 95
سال تحصیلی 96-95؛ تیم های برتر رشته بسکتبال دومین المپیاد ورزشی طلیعه نور مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی معرفی شدند.

مطالعه کامل

تیم های قهرمان فوتسال المپیاد طلیعه نور را بشناسید
سال تحصیلی 96-95؛ تیم های برتر مسابقات فوتسال دومین المپیاد ورزشی طلیعه نور مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی مشخص شدند.

مطالعه کامل

نتایج شناگران علامه ای در المپیاد ورزشی طلیعه نور
سال تحصیلی 96-95؛ تیم شنای دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی - واحد میرداماد در دومین المپیاد ورزشی طلیعه‌نور، قهرمان شد.

مطالعه کامل

تیم های برتر والیبال المپیاد طلیعه نور معرفی شدند
سال تحصیلی 96-95؛ تیم های والیبال پایه هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه قهرمان المپیاد ورزشی طلیعه نور شدند.

مطالعه کامل

بهترین های تنیس روی میز طلیعه نور مشخص شدند
سال تحصیلی 96-95؛ مسابقات تنیس روی میز المپیاد ورزشی طلیعه نور با حضور دانش آموزان هفت مدرسه علامه طباطبایی برگزار شد.

مطالعه کامل

هفتمی‌های فوتسالیست میرداماد نایب قهرمان شدند
تیم فوتسال پایه هشتم واحد میرداماد در مسابقات طلیعه‌نور مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی نایب قهرمان شد.

مطالعه کامل

تیم بسکتبال پایه هفتم آبشناسان قهرمان شد
دومین مسابقات المپیاد ورزشی طلیعه نور درشش رشته ورزشی در سال تحصیلی96-95 برگزار شد. تیم بسکتبال پایه هفتم نایب قهرمان مسابقات طلیعه نور شد

مطالعه کامل

قهرمانی واحد آبشناسان در مسابقات استان تهران
تیم بسکتبال واحد آبشناسان به عنوان نماینده منطقه 5 ، قهرمان مسابقات بسکتبال دانش آموزی آموزشگاه های استان تهران شد.

مطالعه کامل