موفقیت ها

موفقیت های ورزشی

واحد میرداماد؛ کسب عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج استان تهران
اسفند 95؛ تیم شطرنج دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد بر سکوی دوم مسابقات شطرنج قهرمانی استان تهران ایستاد.

مطالعه کامل

واحد پاسداران؛ کسب رتبه های برتر مسابقات شنا و شیرجه
آبان 95؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران موفق به کسب رتبه های برتر مسابقات شنا استان و مناطق تهران شدند.

مطالعه کامل

واحد پاسداران؛ کسب مقام سوم مسابقات تنیس جام آدینه
بهمن 95؛ دانش آموز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران موفق شد در مسابقات تنیس جام آدینه مقام سوم را به دست آورد.

مطالعه کامل

برتری در شطرنج
نایب قهرمان مسابقات شطرنج منطقه

مطالعه کامل

ورزشکاران جوان
کسب مقام‌های برتر در مسابقات شنا طلیعه‌نور

مطالعه کامل

هشتمی‌های بسکتبالیست فرمانیه
هشتمی‌های بسکتبالیست فرمانیه، قهرمان طلیعه‌نور

مطالعه کامل

شناگران فرمانیه در طلیعه‌نور
افتخارات واحد فرمانیه در مسابقات شنا طلیعه‌نور

مطالعه کامل

نهمی‌های فوتسالیست فرمانیه
تیم فوتسال پایه نهم مدرسه فرمانیه نایب قهرمان طلیعه نور شد.

مطالعه کامل

هفتمی‌های فوتسالیست فرمانیه
تیم فوتسال پایه هفتم مدرسه فرمانیه قهرمان مسابقات ورزشی طلیعه نور شد.

مطالعه کامل

والیبالیست‌های فرمانیه
تیم والیبال پایه هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی واحد فرمانیه قهرمان و تیم پایه نهم نایب قهرمان طلیعه‌نور شد.

مطالعه کامل

گلستانی‌های طلایی
تیم والیبال پایه نهم مدال طلای مسابقات ورزشی طلیعه نور را به خود اختصاص داد.

مطالعه کامل

گلستانی‌های نقره ای
 تیم دانش‌آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی واحد گلستان در المپیاد ورزشی طلیعه نور نایب قهرمان شد.

مطالعه کامل

هفتمی‌های فوتسالیست میرداماد
تیم فوتسال پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی واحد میرداماد در مسابقات طلیعه‌نور نایب قهرمان شد.

مطالعه کامل

هفتمی‌های بسکتبالیست میرداماد
دانش‌آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی واحد میرداماد به مقام اول مسابقات بسکتبال دومین المپیاد ورزشی طلیعه نور دست یافتند. 

مطالعه کامل

شناگران قهرمان
تیم شنای دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی واحد میرداماد در دومین المپیاد ورزشی طلیعه‌نور، قهرمان شد. 

مطالعه کامل

قهرمانان پینگ پنگ
تیم تنیس روی میز پایه هشتم واحد میرداماد  قهرمان مسابقات تنیس روی میز دومین المپیاد ورزشی طلیعه نور شد.

مطالعه کامل

بدمینتون طلایی
رامبد طاهریان، قهرمان مسابقات بدمینتون استان تهران

مطالعه کامل

نایب قهرمان خانه‌های سفید وسیاه
تیم شطرنج دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد نایب قهرمان مسابقات شطرنج استان تهران شد.

مطالعه کامل

فوتسالیست ها
تیم فوتسال پایه نهم دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان قهرمان مسابقات فوتسال طلیعه نور شدند.

مطالعه کامل

فوتسال پایه هشتم واحد آبشناسان
تیم فوتسال پایه هشتم واحد آبشناسان قهرمان مسابقات فوتسال طلیعه نور شدند.

مطالعه کامل

مدال طلای طلیعه‌نور
تیم بسکتبال پایه نهم قهرمان مسابقات بسکتبال طلیعه نور شد.

مطالعه کامل

تیم بسکتبال پایه هشتم آبشناسان
تیم بسکتبال پایه هشتم نایب قهرمان المپباد ورزشی طلیعه‌نور شد.

مطالعه کامل

تیم بسکتبال پایه هفتم آبشناسان
تیم بسکتبال پایه هفتم نایب قهرمان مسابقات طلیعه نور شد

مطالعه کامل

قهرمان استان تهران
قهرمانی تیم بسکتبال واحد آبشناسان در مسابقات دانش‌آموزی آموزشگاه‌های استان تهران

مطالعه کامل