موفقیت ها

موفقیت های فرهنگی و هنری

واحد فرمانیه؛ کسب مقام های برتر در مسابقات هنری منطقه 1
اردیبهشت 96؛ دانش آموزان واحد فرمانیه در مسابقات فرهنگی و هنری استان تهران در رشته های خوش نویسی، مشبک، نوازندگی ویولن و معرق رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب رتبه های برتر مسابقات موسیقی منطقه 3
اسفند 95؛ دانش‌آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 3 در رشته موسیقی موفق به کسب اکثریت رتبه های برتر شدند.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب مقام اول مسابقات سرود
سال تحصیلی 96-95؛ تیم سرود دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه موفق به کسب مقام اول مسابقات سرود منطقه 1 آموزش و پرورش و سطح شهر تهران شد.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ کسب 5 مقام برتر در رشته های ادبی
سال تحصیلی96-95؛ دانش آموزان هنرمند دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه ای و استانی موفق به کسب رتبه های برتر در رشته های ادبی شدند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب رتبه های برتر مسابقات قرآن و عترت منطقه 3
بهمن 95؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد در مسابقات قرآن، عترت و نماز منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران حائز رتبه های برتر شدند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب مقام های برتر مشاعره و عکاسی منطقه 3
بهمن 95؛ «امیر رضا خردخواه»، دانش آموز پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد مقام دوم رشته مشاعره منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران را کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد شریعتی؛ کسب رتبه های برتر مسابقات قرآنی منطقه 3
سال تحصیلی 96-95؛ دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی موفق شدند در رشته های فرهنگی و هنری رتبه های برتر منطقه 3 را به دست آورند.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب رتبه های برتر مسابقات قرآنی منطقه 1
سال تحصیلی 96-95؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در مسابقات منطقه 1 آموزش و پرورش خوش درخشیدند و در رشته‌های قرآنی، رتبه های برتر را کسب کردند.

مطالعه کامل

جشنواره تئاتر دانش آموزی «نمایش=زندگی»
سال تحصیلی 96-95؛ جشنواره تئاتر دانش‌آموزی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبایی با نام «نمایش=زندگی» برگزار شد. در این جشنواره واحدهای فرمانیه، شریعتی و پاسداران رتبه های برتر را کسب کردند.

مطالعه کامل

برتری در سرودخوانی
کسب رتبه دوم در مسابقات سرود منطقه3

مطالعه کامل

کتاب و کتابخوانی
پارساچاروسه رتبه اول مسابقات کتابخوانی را کسب کرد.

مطالعه کامل

پاسدارانی‌ها در مسابقات قرآنی
کسب رتبه‌های برتر توسط دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم پاسداران

مطالعه کامل

مسابقات قرآنی منطقه1
کسب مقام‌های برتر فرمانیه‌ای ها در مسابقات قرآنی

مطالعه کامل

هنرمندان برتر
فرمانیه‌ای ها در جشنواره همساز مقام‌های برتر را کسب کردند.

مطالعه کامل

سرود گلستانی‌ها
کسب رتبه دوم سرود در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه5

مطالعه کامل

سرود میردامادی ها
گرود سرود میرداماد در منطقه 3، سوم شد.

مطالعه کامل

نوازنده برتر گیتار
رتبه سوم نوازندگی گیتار به واحد پاسداران رسید.

مطالعه کامل

تئاتر،رنگ خوش زندگی
گروه تئاتر دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی واحد پاسداران در جشنواره«نمایش=زندگی» موفق به کسب رتبه های برتر شد.

مطالعه کامل

مسابقات قرآنی
مقام‌های برتر قرآنی واحد آبشناسان

مطالعه کامل

مسابقات سرود منطقه 5 تهران
گروه سرود واحد آبشناسان رتبه 3 مسابقات منطقه را کسب کرد.

مطالعه کامل

مشاعره دانش‌آموزی
دانش‌آموزان دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان در مسابقه مشاعره رتبه های برتر کسب کردند.

مطالعه کامل

موفقیت میردامادی‌ها
دانش‌آموزان مدرسه علامه‌طباطبایی واحد میرداماد در مسابقات فرهنگی و هنری موفق به کسب رتبه‎های برتر شدند.

مطالعه کامل

مشاعره فارسی
امیررضا خردخواه رتبه دوم مشاعره منطقه شد.

مطالعه کامل

عکاس برتر
مهیار خیری، عکاس اول منطقه 3 شد

مطالعه کامل