موفقیت ها

موفقیت های فرهنگی و هنری

واحد فرمانیه؛ کسب مقام قهرمانی مسابقات سرود منطقه 1
اسفند 96؛ گروه سرود دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در مسابقات سرود منطقه 1 موفق به کسب مقام دوم شد.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب رتبه اول در مسابقات قرآنی منطقه 3
اسفند 96؛ دانش آموز دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد میرداماد رتبه برتر مسابقات قرآنی منطقه ای را کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب رتبه های برتر در مسابقات قرآنی منطقه 1
اسفند 96؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد فرمانیه رتبه های برتر مسابقه های قرآنی منطقه 1 را کسب کردند.

مطالعه کامل

واحد گلستان؛ کسب رتبه اول در رشته حفظ قرآن مسابقات منطقه 5
دی 96؛ دانش آموز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در مسابقات قرآنی منطقه موفق به کسب 5 مقام برتر شدند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب مقام اول در مسابقه مقاله نویسی منطقه 3
دی96؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد میرداماد در مسابقات مقاله نویسی منطقه 3 رتبه های برتر را کسب کردند.

مطالعه کامل

برترین های ششمین دوره جشنواره موسیقی همساز
آذر 96؛ نوازندگانی از دبیرستان های دوره اول و دوم علامه طباطبایی موفق به کسب رتبه های برتر در جشنواره موسیقی همساز شدند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب سه مقام برتر در مسابقات قرآنی منطقه 3
آذر96؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد موفق به کسب رتبه های برتر در مسابقات قرآنی شدند.

مطالعه کامل

واحد پاسداران؛ کسب رتبه های برتر قرآنی در مسابقات منطقه 4
اردیبهشت 96؛ دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران در مسابقات قرآنی منطقه 4 با کسب مقام خوش درخشیدند.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب رتبه های برتر مسابقات فرهنگی منطقه 1
اردیبهشت96؛ دانش‌آموزان واحد فرمانیه در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 1 در رشته تئاتر رتبه‌های برتر را کسب کردند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب عنوان بهترین سنتور نواز تهران
اردیبهشت 96؛ دانش آموز واحد میرداماد در مسابقات فرهنگی و هنری استان تهران موفق به کسب رتبه اول شد.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب مقام های برتر در مسابقات هنری منطقه 1
اردیبهشت 96؛ دانش آموزان واحد فرمانیه در رشته های هنری مسابقات فرهنگی و هنری استان تهران رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب رتبه های برتر مسابقات موسیقی منطقه 3
اسفند 95؛ دانش‌آموزان واحد میرداماد در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 3 در رشته موسیقی موفق به کسب رتبه های برتر شدند.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب مقام اول مسابقات سرود
سال تحصیلی 96-95؛ گروه سرود واحد فرمانیه موفق به کسب مقام اول مسابقات سرود منطقه 1 آموزش و پرورش و سطح شهر تهران شد.

مطالعه کامل

واحد آبشناسان؛ کسب 5 مقام برتر در رشته های ادبی
سال تحصیلی96-95؛ دانش آموزان واحد آبشناسان در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه ای و استانی رتبه های برتر را کسب کردند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب رتبه های برتر مسابقات قرآن و عترت منطقه 3
بهمن 95؛ دانش آموزان واحد میرداماد در مسابقات قرآن، عترت و نماز منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران حائز رتبه های برتر شدند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب مقام های برتر مشاعره و عکاسی منطقه 3
بهمن 95؛ «امیر رضا خردخواه»، دانش آموز پایه هفتم واحد میرداماد مقام دوم رشته مشاعره منطقه 3 آموزش و پرورش را کسب کرد.

مطالعه کامل

واحد شریعتی؛ کسب رتبه های برتر مسابقات قرآنی منطقه 3
سال تحصیلی 96-95؛ دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی رتبه های برتر مسابقات قرآنی منطقه 3 را به دست آورند.

مطالعه کامل

واحد فرمانیه؛ کسب رتبه های برتر مسابقات قرآنی منطقه 1
سال تحصیلی 96-95؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد فرمانیه در رشته‌های قرآنی مسابقات منطقه 1 خوش درخشیدند.

مطالعه کامل

جشنواره تئاتر دانش آموزی «نمایش=زندگی»
سال تحصیلی 96-95؛ جشنواره تئاتر دانش‌آموزی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبایی با نام «نمایش=زندگی» برگزار شد.

مطالعه کامل

تئاتر،رنگ خوش زندگی
گروه تئاتر دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی واحد پاسداران در جشنواره«نمایش=زندگی» موفق به کسب رتبه های برتر شد.

مطالعه کامل

موفقیت میردامادی‌ها
دانش‌آموزان مدرسه علامه‌طباطبایی واحد میرداماد در مسابقات فرهنگی و هنری موفق به کسب رتبه‎های برتر شدند.

مطالعه کامل

مشاعره فارسی
امیررضا خردخواه رتبه دوم مشاعره منطقه شد.

مطالعه کامل