موفقیت ها

موفقیت های پژوهشی

واحد پاسداران؛ کسب رتبه‌های اول و دوم مسابقات پژوهش‌سرای تهران
اردیبهشت 96؛ دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد پاسداران در مسابقات علمی و پژوهشی پژوهش‌سرای شهر تهران رتبه‌های برتر را در رشته های مسیریاب پیشرفته و چندکاره کسب کردند.

مطالعه کامل

کسب رتبه های برتر در مسابقات هوافضا جام تلاش
اردیبهشت1396؛ دانش آموزان مدارس دوره اول علامه طباطبایی- واحدهای گلستان و آبشناسان در مسابقات هوافضا «جام تلاش» موفق به کسب رتبه های برتر شدند.

مطالعه کامل

کسب پنج مقام قهرمانی در جشنواره علمی پژوهشی ابن سینا دانشگاه تهران
فروردین96؛ تیم های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحدهای فرمانیه، گلستان، آبشناسان، میرداماد وپاسداران در جشنواره ابن سینا مقام های متعددی کسب کردند.

مطالعه کامل

واحد میرداماد؛ کسب مقام اول ودوم مسابقات هوا فضا منطقه 3
فروردین96؛  پژوهشگران جوان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد میرداماد در مسابقات هوا فضا گرایش راکت آبی با اهداف مشخص  در منطقه 3 رتبه اول را کسب کردند. 

مطالعه کامل

درخشش علامه ای ها در مسابقات فرزکاپ
اسفند 95؛ تیم های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحدهای آبشناسان، میرداماد و پاسداران در مسابقات فرزکاپ موفق به کسب رتبه های برتر در رشته های مختلف شدند.

مطالعه کامل

دو مقام نایب قهرمانی در لیگ هوافضا شریف کاپ
اسفند95؛ تیم های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحدهای پاسداران، آبشناسان و گلستان در مسابقات لیگ هوافضا دانشگاه صنعتی شریف مقام های متعددی کسب کردند.

مطالعه کامل

شرکت در مسابقات جهانی رباتیک آلمان2016
تیم رباتیک مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبایی در مسابقات جهانی رباتیک 2016 به مقام قهرمانی رسید.

مطالعه کامل

مسابقات رباتیک اتحادیه اروپا2016
علامه‌ای ها در مسابقات  بین المللی Euro Open2016 که فروردین ماه سال 1395 در کشور هلند برگزار گردید، مقام سوم و چهارم را کسب کردند.

مطالعه کامل

مسابقات ایران اپن 2017
حضوری قدرتمند در مسابقات ایران اپن 2017

مطالعه کامل

مسابقات ایران اپن 2016
کسب مقام‌های برتر در مسابقات ایران اپن 2016

مطالعه کامل

ششمین دوره شریف کاپ
کسب مقام‌های برتر در ششمین دوره مسابقات شریف کاپ

مطالعه کامل

چهارمین دوره شریف کاپ
حضور در چهارمین دوره مسابقات شریف کاپ

مطالعه کامل

مسابقات ملی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کسب مقام‌های برتر در مسابقات ملی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مطالعه کامل

جشنواره مدکاپ علم و صنعت
کسب مقام‌های برتر در اولین دوره جشنواره مدکاپ علم و صنعت

مطالعه کامل

سلام کاپ
کسب مقامهای برتر پنجمین دوره مسابقات سلام کاپ

مطالعه کامل

فراکاپ
کسب مقام‌های برتر در چهارمین دوره مسابقات فراکاپ

مطالعه کامل

فرزکاپ
کسب مقام‌های برتر در پنجمین دوره مسابقات فرزکاپ

مطالعه کامل