اتاق خبر

علامه ای ها امسال چه آزمون هایی دارند؟

تاریخ انتشار : 1399/7/14

اعلام برنامه آزمون های هماهنگ دوره اولی ها

علامه ای ها امسال چه آزمون هایی دارند؟

برنامه آزمون های هماهنگ دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1400-1399 اعلام شد.

علامه ای ها سال تحصیلی جدید در 8 آزمون هماهنگ (آزمون جامع، آزمون مفاهیم و آزمون تاپ ناچ) شرکت می کنند. اولین آزمون در 31 مردادماه برگزار شد (آزمون جامع تابستان). دانش آموزان در این آزمون به سوالاتی از دروسی که در پایگاه تابستانی به صورت آنلاین مطالعه کرده بودند، پاسخ دادند.

امتحان بعدی دانش آموزان دبیرستان های دوره اول آزمون زبان تاپ ناچ است که 5 الی 8 آبان برگزار می شود. آزمون جامع دوم علامه ای ها هم یکم آذر برگزار خواهد شد. علامه ای ها11 تا 13 بهمن ماه  در آزمون بعدی تاپ ناچ، 19 بهمن در آزمون مفاهیم و 25 اسفند نیز در سومین آزمون جامع شرکت خواهند کرد.

دانش آموزان مدارس دوره اول علامه طباطبایی اردیبهشت ماه سال آینده هم در آزمون تاپ ناچ و یک آزمون جامع شرکت می کنند.