اتاق خبر

آغاز پایگاه تابستانی دوره اولی ها از 21 تیرماه

تاریخ انتشار : 1399/4/9

پایگاه تابستانی دانش آموزان مدارس دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی از 21 تیرماه به مدت 6 هفته به شکل غیرحضوری برگزار می شود.

آغاز پایگاه تابستانی دوره اولی ها از 21 تیرماه

پایگاه تابستانی دانش آموزان مدارس دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی از 21 تیرماه آغاز می شود. علامه ای ها تا 31 مردادماه به مدت 6 هفته شنبه تا چهارشنبه به صورت غیرحضوری در برنامه های مختلف پایگاه تابستانی شرکت می کنند.

براساس برنامه ریزی های انجام شده، علامه ای ها در پایگاه تابستانی هر هفته در 4 زنگ ریاضی و 2 زنگ علوم شرکت می کنند. سه زنگ ریاضی به تدریس مطالب جدید و یک زنگ به مرور مطالب سال قبل اختصاص یافته است. محتوای درس علوم برای دانش آموزان پایه هفتم، شیمی و فیزیک، برای دانش آموزان پایه هشتم، شیمی و زیست و برای پایه نهمی ها هم فیزیک در نظر گرفته شده است.

علامه ای های دوره اولی همچنین هر هفته در 2 زنگ زبان انگلیسی به صورت غیرحضوری شرکت می کنند. دانش آموزان پایه هفتم پیش از شروع این کلاس ها در آزمون تعیین سطح شرکت کرده تا در کلاس هایی از نظر آموزشی، همگون حضور داشته باشند.

 پژوهش کلاس دیگری است که دانش آموزان هر هفته یک زنگ در آن شرکت می کنند. رباتیک، انیمیشن، نجوم، هوافضا، پزشکی و نانو از جمله رشته های پژوهشی است که در پایگاه تابستانی برای دانش آموزان علامه ای در نظر گرفته شده است.

بعد از پایان 6 هفته پایگاه تابستانی، 31 مردادماه آزمون جامع به صورت آنلاین برای دانش آموزان برگزار خواهد شد.