اتاق خبر

برنامه امتحانی نوبت دوم اعلام شد

تاریخ انتشار : 1399/3/3

نهمی ها به صورت حضوری و هشتمی ها و هفتمی ها آنلاین امتحان می دهند

برنامه امتحانی نوبت دوم اعلام شد

معاونت آموزشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برنامه آزمون های نوبت دوم (خرداد ماه 1399) در مقطع متوسطه دوره اول را اعلام کرد.

آزمون های پایه نهم به صورت حضوری و آزمون های پایه های هفتم و هشتم به صورت آنلاین در بستر سامانه آموزش مجازی مجتمع برگزار می شود. آزمون های پایه نهم از 7 الی 21 خرداد و آزمون های پایه های هشتم و نهم از 18 الی 31 خرداد برگزار خواهد شد.

دانش آموزان پایه نهم می بایست با رعایت کامل نکات بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش در جلسه آزمون حاضر شوند.

برنامه امتحانی نوبت دوم پایه نهم:

 

برنامه امتحانی پایه های هشتم و نهم: