اتاق خبر

شماره چهارم ماهنامه هفت و نیم منتشر شد

تاریخ انتشار : 1397/9/5

مصاحبه با آقای الف را در شماره آذر بخوانید.

شماره چهارم ماهنامه هفت و نیم منتشر شد

شماره چهارم ماهنامه هفت و نیم، مجله داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به دست دانش آموزان علامه ای رسید.

مطالب این مجله همانند شماره های پیشین با همکاری تحریریه های دانش آموزی توسط دانش آموزان مدارس تولید شده است.

تحریریه های دانش آموزی «هفت و نیم» در هر مدرسه، در این شماره به یک موضوع خاص از جمله موضوعات آموزشی، فوق برنامه های فرهنگی و مذهبی، استفاده از موبایل و تبلت ، ارتباط با پدر، شغل آینده، اردوهای برون شهری، بدرفتاری در کودکان و تغذیه در مدرسه پرداخته اند و گزارش ها و مصاحبه هایی خواندنی تهیه کرده اند.

در این شماره با «علیرضا حق گوی» معاون آموزشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در مورد آزمون های هماهنگ مصاحبه شده است. همچنین گفت و گویی با آقای الف انجام شده که از بین 30 نفر اول آزمون جامع به میان 10 نفر آخر سقوط کرده است.

دانش آموزان منتخب شوراهای دانش آموزی مدارس با خبرنگاران هفت و نیم مصاحبه کرده و از برنامه های خود برای سال تحصیلی 98-97 گفته اند. علاوه بر این در بخش گزارش ماه به نحوه کار سامانه کیوسک و نظرات دانش آموزان درباره این سامانه پرداخته شده است.

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود در مورد ماهنامه هفت و نیم را حتما با اعضای تحریریه های دانش آموزی و دبیر تحریریه در مدرسه در میان بگذارید.