اتاق خبر

قسمت سی و نهم تخته سفید منتشر شد

تاریخ انتشار : 1397/7/15

سی و نهمین قسمت از پادکست «تخته سفید» منتشر شد.

قسمت سی و نهم تخته سفید منتشر شد

سی و نهمین قسمت از پادکست «تخته سفید» منتشر شد. «تخته سفید» پادکست معاونت ارتباطات و امور بین الملل مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی است. اخبار این پادکست از میان خبرها و رویدادهای مدارس به انتخاب هیات تحریریه سایت مجتمع علامه طباطبایی انتخاب می شود.

برگزاری جشن بیست و پنج سالگی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در هفته آینده، برگزاری نمایشگاه خیریه دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی واحد پاسداران و برنامه ویژه دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی - واحد تجریش به مناسبت روز سالمند از جمله اخبار این قسمت از پادکست «تخته سفید» هستند.

«تخته سفید» هر هفته از طریق کانال اطلاع رسانی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی منتشر خواهد شد. برای شنیدن این پادکست به کانال اطلاع رسانی علامه ای ها به آدرس allameh_tabatabaeiمراجعه کنید.