کانون هنر

کانون هنر؛ طرحی نو برای علامه‌ای‌ها

کانون هنر

بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري در مجتمع علامه طباطبايي سال‌ها تحت عنوان «کانون فرهنگي و هنري» برگزار مي‌شد. اين کانون از سال تحصيلي 97-98 با برخي نوآوري‌ها تحت عنوان «کانون هنر» تغيير نام داده و برنامه‌هايش را اجرا مي‌کند. مهمترين تغيير در اين کلاس‌ها تمرکز بر آموزش هماهنگ و همگاني چند رشته هنري بدون اولويت‌بندي است. از سال جاري درس هنر با فعاليت‌هاي کانون هنر تجميع و هفته‌اي دو ساعت به آن اختصاص داده شده است.

چهار رشته اصلي؛ رشتههاي سرگرمکننده

آموزش‌هاي همگاني در چهار رشته اصلي هنرهاي تجسمي، خوشنويسي، سرود همگاني و نمايش انجام مي‌شود. محتواي آموزشي رشته‌هاي فوق، از جمله کتاب و ويديو براي استفاده در کانون هنر توسط اساتيد همين کانون تهيه شده است. در حوزه هنرهاي تجسمي، کتاب «مباني هنرهاي تجسمي» براي پايه هفتم، کتاب «مباني اصول طراحي» براي پايه هشتم و کتاب «مباني تصويرسازي و گرافيک» براي پايه نهم تاليف شده است. در حوزه خوشنويسي طي سه سال کتاب اول و دوم خوشنويسي که دانش‌آموزان را در زيبا نويسي توانمند مي‌سازد، آموزش داده مي‌شود و بستر مناسب آموزش خط درشت که همان خوشنويسي با قلم و مرکب است را براي دانش‌آموزان سال نهم فراهم مي‌سازد. کارگاه نمايش و سرود نيز براي همه دانش آموزان برگزار شده و افراد با استعداد براي گروه‌هاي نمايش و سرود انتخاب مي‌شوند.

رشته‌هاي ديگري که سال‌هاي گذشته در مدارس تدريس شده و مورد پسند دانش‌آموزان بوده است نيز در زيرمجموعه اين چهار رشته اصلي گنجانده شده است. به عنوان مثال دانش‌آموزان پايه هفتم پس از خواندن درس حجم در مباني هنرهاي تجسمي، کار با گِل و سفال‌گري و اوريگامي را آموزش مي‌بينند. اين کارگاه‌ها کوتاه مدت برگزار مي شود و علاقمندان مي‌توانند به طور تخصصي آن را دنبال کنند.

تاليف کتابهاي اختصاصي

کتاب‌هايي که در مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي تاليف شده است مورد توجه بسياري از دبيران و استادان صاحب نام قرار گرفته است. همه مطالب کتاب‌هاي تاليفي در رشته مباني تجسمي مبتني بر سرفصل‌ها و دروس کتاب فرهنگ و هنر آموزش و پرورش است. کتاب‌ها از  بخش‌هاي متنوعي تشکيل شده است، از جمله دانستني‌هاي هنر، تحقيق و پژوهش و معرفي انواع و اقسام تکنيک‌ها. همچنين همه صفحه‌هاي کتاب‌ها با يک QR Code به ويديوهاي تهيه شده در مجتمع علامه طباطبايي مرتبط مي‌شوند.

آهنگسازي براي سمفوني دانشآموزي

از سال جاري چند برنامه ويژه براي دانش‌آموزان هنرمند و مستعد در نظر گرفته شد. سمفوني و گروه کر دانش‌آموزي از آن جمله است. دانش‌آموزان برگزيده در جشنواره همساز، براي عضويت در سمفوني دانش‌آموزي مجتمع علامه طباطبايي و بهترين‌هاي گروه سرود هر مدرسه براي گروه کُر دانش‌آموزي انتخاب مي‌شوند. بر اساس ظرفيت اين هنرمندان و با توجه به سازبندي، آهنگسازي اختصاصي سمفوني دانش‌آموزي انجام مي شود و نوازندگان علامه‌اي نواختن آن را تمرين مي‌کنند. اين سمفوني دانش‌آموزي در مراسم بزرگ مجتمع علامه طباطبايي اجرا مي‌شود.