باشگاه پژوهشگران

از رباتیک تا نجوم؛ مدال‌های ملی و جهانی

باشگاه پژوهشگران

اعضاي باشگاه پژوهشگران مجتمع علامه طباطبايي، در چهار رشته رباتيک، نجوم، نانو و هوافضا، رتبه هاي ملي و جهاني کسب کرده‎اند. اين چهار رشته پژوهشي توسط مدرسان درجه اول کشور، در باشگاه پژوهشگران تدريس مي‌شود. به جز اين رشته‌هاي اصلي، رشته‌هاي پزشکي، برنامه‌نويسي، سازه ماکاروني، ماشين گلدبرگ و انيميشن‌سازي نيز در برنامه پژوهشي مدارس وجود دارد. زنگ پژوهش از جمله کلاس‌هاي فوق برنامه مجتمع است و شرکت‌کنندگان کلاس‌هاي پژوهشي، عضو باشگاه پژوهشگران ‌مي‌شوند.

رباتيک، کسب رتبههاي جهاني و ملي

رشته رباتيک محصول سه رشته مکانيک، الکترونيک و برنامه‌نويسي است. بنابراين دانش‌پژوهان علامه‌اي، در کلاس‌هاي رباتيک، همزمان با اين سه رشته پر مخاطب دانشگاهي آشنا ‌مي‌شوند. دانش‌پژوهان هر سال در مسابقات داخلي و بين المللي شرکت ‌مي‌کنند. حضور سه تيم رباتيک در ليگ‌هاي مختلف در مسابقات جهاني ناگوياي ژاپن در سال 2017، شرکت دو تيم رباتيک در رقابت‌هاي جهاني لايپزيک آلمان در سال 2016 و اعزام دو تيم رباتيک در مسابقات آزاد اتحاديه اروپا در آيندهون هلند (سال 2016) از جمله فعاليت‌هاي بين‌المللي باشگاه پژوهشگران مجتمع علامه طباطبايي است. در مسابقات جهاني آلمان، تيم رباتيک واحد گلستان در بخش ارائه فني رشته امداد فضاي مشترک به مقام قهرماني رسيد. تيم رباتيک فوتباليست‌هاي سبک ‌وزن واحد آبشناسان نيز حريفان قدرتمندي نظير آمريکا را شکست داد. در مسابقات آزاد رباتيک اتحاديه اروپا نیز ربات‌هاي واحد ميرداماد مقام سوم و ربات‌هاي واحد آبشناسان مقام چهارم را بدست آوردند. تيم‌هاي باشگاه پژوهشگران، در مسابقات معتبر ملي دانشگاه‌هاي مختلف نيز حائز رتبه‌هاي برتر مي‌شوند. در سال جاري دومين دوره مسابقات ربوکاپ آسيا و اقيانوسيه در جزيره کيش برگزار شد که تيم‌هاي مجتمع فرهنگي آموزشي علامه طباطبايي مقام‌هاي دوم در ليگ فوتباليست سنگين وزن، مقام سوم و بهترين پوستر در ليگ امدادگر ماز، مقام سوم در ليگ امدادگر تعقيب خط و مقام سوم در ليگ Insitu را کسب کردند. حضور مستمر در مسابقات Iran Open و کسب رتبه و سهميه مسابقات جهاني، از افتخارات تيم‌هاي رباتيک مجتمع علامه طباطبايي است.

نجوم؛ شناخت سيارهها و رصد ستارگان

علامه‌اي‌ها در پايه هفتم با اجزاي جهان از جمله ستاره‌ها و سياره‌ها آشنا ‌مي‌شوند. ‌دانش‌آموزان پايه هشتم مباني رصد و کار با ابزار نجومي و در پايه نهم تئوري نظري و محاسباتي اخترفيزيک و کيهان‌شناسي را فرا‌ مي‌گيرند و در همايش‌ها و جشنواره‌هاي بين‌المللي و جهاني نظير کمپين سيارک‌ها و در مسابقاتي نظير جشنواره جوان و نوجوان خوارزمي، المپياد نجوم و ... نيز شرکت ‌مي‌کنند. در سال جاري دانش‌پژوهان علامه‌اي يک موفقيت بزرگ درکمپين جستجوي سيارک به دست آوردند. در يکي از مراحل کمپين جستجوي سيارک که در ماه جولاي تا آگوست 2018 (مرداد و شهريور 97) برگزار شد، يک گروه از دانش‌آموزان مجتمع علامه طباطبايي 5 جرم مشکوک به سيارک را گزارش کردند. پس از بررسي‌هاي نهايي يکي از اجرام مشکوک به عنوان سيارک مورد تاييد مشروط قرار گرفت، بنابراين مدار اين سيارک طي 6 سال داده‌برداري، محاسبه مي‌شود و سپس سيارک، به انتخاب گروه نام‌گذاري خواهد شد.

هوافضا، نانو؛ حضور در المپيادها و جشنوارهها

علامه‌اي‌هايي که در رشته هوافضا آموزش ‌مي‌بينند در جشنواره‌هاي مختلف و مسابقات دانشگاه‌هاي صنعتي شريف و اميرکبير شرکت ‌مي‌کنند. حضور در همايش‌ها و جشنواره‌هاي بين‌المللي نظير المپياد نانو از ديگر فعاليت‌هاي باشگاه پژوهشي نانو است و دانش‌پژوهان مجتمع علامه طباطبايي نيز هر ساله حضوري موفق در اين المپياد داشته‌اند.