باشگاه المپیادی ها

با برنامه های المپیادی علامه ای ها آشنا شوید

باشگاه المپیادی ها

يکي از اصلی‌ترين برنامه‌هاي آموزشی در دبيرستان «دوره دوم» برگزاري کلاس‌هاي المپياد بود. پس از اجراي نظام آموزشی جديد (6سال دبستان، 3 سال دبيرستان دوره اول، 3سال دبيرستان دوره دوم) ، يکسال از فرصت دانش‌‌آموزان براي آمادگی المپياد کم شد. به همين دليل باشگاه المپيادی‌ها به منظور بالابردن سطح دانش و آگاهی و توانايی تفکر و حل مسئله در دانش‌آموزان دبيرستان دوره اول تاسيس شد. آموزش  عميق مباحث کتاب درسی و بعضاً فراتر از کتاب و همچنين آموزش‌های المپيادی براي حضور در المپيادهای علمي کشوری و بين‌المللي در دستور کار اين باشگاه قرار دارد. به همين منظور از دانش‌آموزان دبيرستان‌های دوره اول با توجه به سوابق آموزشی، نتايج آزمون‌هاي جامع و همچنين علاقه دانش‌آموزی تعدادی انتخاب و آموزش داده می‌شوند.

فعاليت‌های باشگاه المپيادی‌ها

دانش‌آموزان المپيادی در مرحله نخست درس استدلال را می‌آموزند.

در مرحله دوم تعدادی از دانش‌آموزان بر مبناي توانمندی، علاقه و سخت‌کوشی‌شان انتخاب شده و آموزش‌های تخصصی برای آن‌ها برنامه‌ريزي می‌شود. اين دانش‌آموزان در آموزش رسمی مدرسه شرکت می‌کنند و در روزهای پنج‌شنبه آموزش تخصصی در رشته‌های رياضی، فيزيک، شيمی، زيست و نجوم مي‌بينند.

دانش‌آموزان برتر المپيادی

المپيادهای علمی همه ساله در ايران و ديگر کشورها برگزار می‌شود. پس از برگزاری المپياد در سطح کشور، تيم‌هايی براي شرکت در مسابقات بين المللي تشکيل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. باشگاه دانش‌پژوهان جوان از تيم‌هايی که در المپيادهای بين‌المللی شرکت می‌کنند حمايت می‌کند. مدال‌آوران در سطح کشور و جهاني از امتيازاتی براي ورود به دانشگاه و معافيت سربازي برخوردار می‌شوند. همه ساله تعدادي از دانش‌آموزان باشگاه المپياد مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبايی در رشته‌های مختلف در سطح کشور حائز رتبه برتر می‌شوند.