باشگاه المپیادی ها

کسب مدالهای جهانی؛ قبولی در دانشگاههای تهران

باشگاه المپیادی ها

* در باشگاه المپیادیها و واحد ادونس علامهایها چه میگذرد؟

برگزاري کلاس‌هاي المپياد يکي از شاخص‌ترين برنامه‌هاي آموزشي مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي است. باشگاه المپيادي‌ها به منظور بالابردن سطح دانش، آگاهي و توانايي تفکر و حل مسئله در دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دوره اول و دوم تاسيس شده است.

آموزش عميق مباحث کتاب درسي و آموزش‌هاي المپيادي براي حضور در مسابقات علمي کشوري و بين‌المللي در دستور کار اين باشگاه قرار دارد. دانش‌آموزان بر اساس سوابق آموزشي، نتايج آزمون‌هاي جامع و همچنين علاقه آن‌ها به شرکت در المپيادهاي علمي، انتخاب و وارد باشگاه المپياد مجتمع علامه طباطبايي مي‌شوند.

با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي خاص هر واحد، برنامه‌هاي آمادگي المپياد از تابستان آغاز مي‌شود. در پايگاه‌هاي تابستاني مدارس، کلاس‌هايي براي دانش‌آموزان برگزار مي‌شود. در اين کلاس‌ها، المپياد و رشته‌هاي آن به دانش‌آموزان معرفي مي‌شود. هدف از اين کار، تشخيص مسير علاقه‌مندي و استعداد دانش‌آموزان است. با آغازسال تحصيلي دانش‌آموزاني که در تابستان و در ارزيابي‌هاي مشاوران مدرسه، نتيجه بهتري کسب کرده‌اند براي حضور در دوره‌هاي ويژه علمي ‌انتخاب مي‌شوند. سپس در آزمون تعيين سطح شرکت کرده و قبول شدگان براي شرکت در مرحله اول المپيادها، در نيمه اول بهمن ماه، آماده مي‌شوند.

اعزام به مسابقات جهاني

المپيادهاي علمي‌ايران، همه ساله برگزار مي‌شود. پس از برگزاري المپياد در سطح کشور، تيم‌هايي براي شرکت در مسابقات بين‌المللي تشکيل مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. باشگاه دانش‌پژوهان جوان از تيم‌هايي که در المپيادهاي بين‌المللي شرکت مي‌کنند حمايت مي‌کند. مدال‌آوران در سطح کشور و جهاني از امتيازاتي براي ورود به دانشگاه و معافيت سربازي برخوردار مي‌شوند. همه ساله تعدادي از دانش‌آموزان باشگاه المپياد مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي در رشته‌هاي مختلف در سطح کشور حائز رتبه برتر مي‌شوند.

واحد ادوَنس، دروازه موفقيت در المپيادها

واحد ادوَنس علامه طباطبايي، از پايه تحصيلي نهم، دانش آموز مي‌پذيرد. اين دانش‌آموزان که با آزمون علمي خاصي پذيرش مي‌شوند تا سال دوازدهم در اين واحد تحصيل مي‌کنند. در واحد ادونس دانش‌آموزان براي شرکت در المپيادهاي علمي آماده مي‌شوند.

دانش‌آموزان پايه هشتم مدارس علامه طباطبايي هر سال در آزمون مفاهيم، که جنبه آزمون ورودي واحد ادونس را نيز دارد، شرکت مي‌کنند. نفرات برتر اين آزمون در کلاس‌هايي به نام دوره پيش‌ادونس شرکت مي‌کنند. دوره پيش ادونس به مدت شش هفته در زمستان برگزار مي‌شود. در پايان سه هفته اول و دوم آزمون گرفته مي‌شود و در نهايت ورودي‌هاي واحد ادونس مشخص مي‌شوند.

پذيرفته شده‌هاي واحد ادونس در تابستان هم در دوره شش هفته‌اي شرکت مي‌کنند. پس از پايان دوره تابستان و شرکت در دو آزمون ارزيابي، رشته المپيادي هر دانش‌آموز با توجه به نمره‌هاي آزمون مشخص مي‌شود. براي سال تحصيلي 96-97 حدود 150 نفر در کلاس‌هاي پيش ادونس شرکت کردند و در نهايت 76 نفر پذيرفته شدند.

رياضي، کامپيوتر، فيزيک، شيمي، نجوم و زيست شناسي از رشته‌هاي المپياد واحد ادونس هستند. محصلان واحد ادوَنس، از شنبه تا سه‌شنبه درس‌هاي مصوب آموزش و پرورش را مي‌خوانند و روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه در کلاس‌هاي المپياد حاضر مي‌شوند.

عناوين و مدال‌هاي پرشماري توسط دانش‌آموزان واحد ادونس در سال‌هاي اخير کسب شده است که از جمله آن‌ها مي‌توان به دو نقره فيزيک، نقره رياضي و نقره کامپيوتر در المپيادهاي جهاني اشاره کرد. ضمن اين که همه ساله بيش از 70 درصد دانش‌آموزان واحد ادوَنس در دانشگاه‌هاي تهران، شريف، اميرکبير و علوم پزشکي تهران قبول مي‌شوند.