حوزه مدیرعامل

قسمت های هفتگانه حوزه ستادی مدیرعامل مجتمع علامه طباطبایی

حوزه مدیرعامل

حوزه ستادی مدیرعامل مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، از هفت قسمت به شرح زیر تشکیل شده است. 

 

* شورای مدیران مقطع دبستان ، دبیرستان دوره اول و دوره دوم :
شورای مدیران مدارس در سه مقطع تحصیلی با ترکیب مدیران آن مقطع تحصیلی، معاون آموزشی و کارشناس مسئول آموزش مقطع و همچنین مدیرعامل و قائم مقام آن به طور جداگانه برگزار می‌گردد. در این شورای مشورتی، سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی، فرهنگی، مالی و اداری مجتمع، برنامه ریزی و هدف‌گذاری‌های لازم جهت اجرای این سیاستها و همچنین امور جاری مدارس به بحث و گفتگو گذاشته شده و تصمیم گیری‌های لازم اتخاذ می گردد. در مواردی که نیاز به بحث کارشناسی و نظر افراد خبره و کاردان باشد، پیشنهادات قبل از تصویب به شوراها و معاونتهای مربوطه ارجاع و پس از اعلام نظر آنان، در جلسه طرح و تصمیم گیری می گردد . مصوبات این شورا پس از تصویب برای همه مدیران و معاونتها لازم الاجرا می باشد .
 

* شورای عالی آموزش

این شورا مرکب از افراد خبره و کاردان آموزشی از جمله معاون آموزشی مجتمع، کارشناس مسئولان سه مقطع تحصیلی و همچنین مشاورین مدیر عامل در حوزه آموزش است که به صورت منظم با حضور مدیرعامل مجتمع برگزار می گردد. وظیفه اصلی آن تبیین سیاستهای کلان آموزشی مجتمع با در نظر گرفتن نیازهای آینده دانش آموزان و نظارت بر حسن اجرای این سیاستها توسط نیروهای اجرایی است. سیاست‌گذاری‌های کلان این شورا پس از مشورت و رایزنی با شورای مدیران سه مقطع تحصیلی و تصویب مدیرعامل قابل اجرا خواهد بود.
 

* شورای عالی مالی
 این شورا مرکب از مشاور مالی، معاون مالی و رییس حسابداری است که جلسات آن با حضور مدیرعامل برگزار می گردد. وظیفه اصلی آن تبیین سیاستهای کلان در حوزه مالی از جمله بودجه بندی واحدهای آموزشی و موسسات تابعه، نحوه ثبت و ضبط حسابهای مالی و ارتباط آنها با یکدیگر، سیاستهای مربوط به حقوق و دستمزد و برنامه های حوزه اداری است .
 

* شورای عالی اطلاع رسانی 
اعضای شورای عالی اطلاع رسانی عبارتند از: مدیرعامل، قائم مجتمع، مشاور مدیرعامل و معاون ارتباطات و بین الملل مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی. سیاستهای کلان نحوه اطلاع رسانی و تبلیغ و همچنین برنامه های کلی نحوه بهره برداری از فضای مجازی دز این شورای عالی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 

* حوزه مشاوران
مدیرعامل مجتمع در برخی از حوزه های تخصصی از جمله مالی و اداری و آموزشی دارای مشاورینی است که در کمک به تبیین سیاستهای کلان آن حوزه و نحوه اجرای آن ، نقش ایفا می نمایند .
 

* دستیار ویژه مدیرعامل
مسئولیت اصلی دستیار ویژه ساماندهی ارتباط‌های خارج از مجتمع با اداره آموزش و پرورش و اداره های دیگر و پیگیری امور توسعه مدارس و موسسات تابعه و برخی از امور حقوقی مجتمع و همچنین ارتباط سازنده و موثر با اشخاص حقیقی خارج از مجتمع و نیز امور محوله و ارجاعی با پیگیری‌های ویژه از طرف مدیرعامل است .  
 

*ریاست دفتر
رییس دفتر مدیر عامل مسوول ساماندهی ارتباط مدیرعامل با سایر حوزه های مجتمع و همچنین تنظیم صورتجلسات مدیرعامل و پیگیری مصوبات و اموری است که از طرف مدیرعامل به ایشان ارجاع می گردد .