حوزه قائم مقام مجتمع

مرجعی برای هماهنگی همه واحدها

حوزه قائم مقام مجتمع

قائم مقام مدیرعامل مجتمع علامه طباطبایی، ناظر بر همه‌ی فعالیت های آموزشی و ستادی است. آقای مصطفی جوادزاده با سالها تجربه حوزه های مختلف آموزش و پرورش قائم مقام مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی هستند.