شورای عالی فرهنگی و هنری

شورایی که فوق برنامه‌ها را راهبری می‌کند؛ از سرصف تا اردوها

شورای عالی فرهنگی و هنری

با  راهبردهای اصلی شورای عالی فرهنگی، هنری آشنا شوید.

تربيت دانش‌آموزاني با مهارت و چند بعدي، مستلزم اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق است. بخشي از اين برنامه‌ريزي‌ها در مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي توسط «شوراي عالي فرهنگي، هنري» انجام مي‌شود. راهبرد اصلي «شوراي عالي فرهنگي، هنري»مجتمع علامه طباطبايي، ارائه الگويي مناسب براي زندگي دانش‌آموزان است. در اين الگو، تقويت قدرت انتخاب، ايجاد انگيزه و تقويت روحيه تعبد، پشتکار، تلاش مستمر براي رسيدن به هدف و انسان‌دوستي جايگاه ممتازي دارند. «شوراي عالي فرهنگي، هنري» مجتمع، فعاليت‌هاي فرهنگي را در 13 عنوان نظير آموزش خانواده، کانون قرآن و عترت، کانون فرهنگي، هنري مدارس، بهداشت، اوقات فراغت، توليد محتواي فرهنگي و... دسته‌بندي کرده است که براي هر کدام، پروژه‌هايي خاص تعريف شده ‌است. به‌طور مثال در کانون فرهنگي، هنري مدارس کلاس‌هاي سرود، نقاشي، تئاتر، خطاطي، معرق و.. برنامه‌ريزي شده است تا دانش‌آموزان مهارت‌هاي هنري را بياموزند. طراحي‌ و اجراي کلان برنامه‌هاي مرتبط با اقامه نماز جماعت، برنامه‌هاي مناسبتي و ايام‌الله نيز از جمله مسئوليت‌هاي شوراي عالي فرهنگي، هنري مجتمع علامه‌طباطبايي است.

شورايي براي تدوين برنامه کلان فرهنگي

يکي از مهمترين مسئوليت‌‌هاي شوراي عالي فرهنگي، هنري تدوين برنامه کلان فرهنگي مجتمع علامه‌طباطبايي است. برنامه‌اي که اهدافش با نگاه بومي ترسيم شده است تا فعاليت‌ها، به دور از اعمال سليقه انجام شود. اين شورا در حوزه امور تربيتي و فعاليت‌‌هاي پرورشي مجموعه‌ايي از برنامه‌ها را طراحي و اجرا مي‌کند که به نهادينه کردن صفات اخلاقي در دانش‌آموزان کمک کند. «شوراي عالي فرهنگي، هنري» به فعاليت‌هاي پرورشي توجهي خاص دارد و آن را بازوي کمکي امور تربيتي مي‌داند.

کانوني براي شکوفايي استعدادها

علامه‌اي‌ها در کلاس‌هاي کانون هاي فرهنگي، هنري مدارس، يک مهارت خاص مي‌آموزند. . فعاليت‌هاي اين کانون‌ها در همه مدارس زير مجموعه مجتمع علامه طباطبايي به‌صورت هماهنگ و زير نظر «شوراي عالي فرهنگي، هنري» انجام مي‌شود. تقويت بنيه اعتقادي و مذهبي، ترويج رفتارهاي انساني و اخلاقي، ارتقاء روحيه زيبايي شناختي و احساس مسئوليت پذيري از جمله زمينه‌هايي است که اين شورا تلاش مي‌کند با برنامه‌هاي فرهنگي مدارس به آن توجه کند.

شورايي که هميشه در کنار علامهايهاست

دانش‌آموزان از وقتي که وارد مدرسه مي‌شوند و در صف مي‌ايستند تا هنگام خروج از مدرسه به نوعي با فعاليت‌هاي طراحي شده توسط «شوراي عالي فرهنگي، هنري» در ارتباط هستند، از برگزاري جلسه‌هاي اولياء و مربيان گرفته تا اردوهاي درون‌شهري و برون‌شهري. همه برنامه‌ها با هدايت اين شورا برگزار مي‌شود. «شوراي عالي فرهنگي، هنري» عناوين و سرفصل‌هاي برنامه‌هاي فرهنگي از قبيل مراسم مذهبي، اردوها و زمان کلاس‌هاي کانون فرهنگي، هنري را به مدارس علامه طباطبايي ابلاغ مي‌کند. مدارس در نحوه برگزاري و انتخاب مقاصد اردوها اختيار عمل دارند. هر مدرسه با توجه به منطقه‌اي که در آن واقع شده است، امکانات مدرسه، نظر انجمن اولياء و مربيان و شوراي دانش آموزي، جزييات برنامه‌هاي فرهنگي، هنري واحد خود را تدوين مي‌کند. راهبردهاي کلان اين برنامه‌ها در «شوراي عالي فرهنگي، هنري» تدوين مي‌شود. بيش از 50 مورد فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري در مدارس علامه طباطبايي صورت مي‌گيرد.

برنامه‌ريزي براي برگزاري جشنوارهها

يکي ديگر از وظايف شوراي عالي فرهنگي، هنري برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي است. جشنواره‌هاي تئاتر، همساز (در زمينه موسيقي) و بهشت انس (در زمينه فعاليت‌هاي قرآني و مذهبي) از جمله بزرگترين جشنواره‌هاي دانش‌آموزي در سطح تهران است که در مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي برگزار مي‌شود.