شورای عالی فرهنگی و هنری

تدوین فوق برنامه‌ها از سر صف تا اردوی تفریحی

شورای عالی فرهنگی و هنری

پرورش دانش‌آموزاني با مهارت و چند‌بعدي، به اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق نياز دارد. در مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي، بخشي از اين برنامه‌ريزي‌ها توسط «شوراي عالي فرهنگي، هنري» انجام مي‌شود.

راهبرد اصلی «شوراي عالي فرهنگي، هنري» مجتمع علامه طباطبايي، ارائه الگويي مناسب براي زندگي دانش‌آموزان است. در اين الگو، تقويت قدرت انتخاب، پرورش استعدادها، ايجاد انگيزه و تقويت روحيه تعبد، پشتکار و تلاش مستمر براي رسيدن به هدف و انسان‌دوستي، جايگاه ممتازي دارند. «شوراي عالي فرهنگي، هنري» مجتمع، فعاليت‌هاي فرهنگي را در عناوين مختلف مثل آموزش خانواده، کانون قرآن و عترت، کانون هنر، بهداشت، اوقات فراغت، توليد محتواي فرهنگي و...  دسته‌بندي کرده که براي هر کدام، پروژه‌هايي خاص تعريف شده است .به طور مثال در «کانون هنري» مدارس کلاس‌هاي طراحي، نقاشي، خوشنويسي، سرود همگاني و نمايش برنامه‌ريزي شده است تا دانش‌آموزان مهارت‌هاي هنري را بياموزند.

طراحي و اجراي کلان برنامه‌هاي مرتبط با اقامه نماز جماعت، برنامه‌هاي مناسبتي و ايام‌الله نيز از جمله مسئوليت‌هاي شوراي عالي فرهنگي، هنري مجتمع علامه طباطبايي است.

 تدوين برنامههاي کلان فرهنگي

يکي از مهمترين مسئوليت‌هاي شوراي عالي فرهنگي، هنري تدوين برنامه کلان فرهنگي مجتمع علامه طباطبايي است. برنامه‌اي که اهدافش با نگاه بومي ترسيم شده است تا فعاليت‌ها، به دور از اعمال سليقه انجام شود.

اين شورا در حوزه امور تربيتي و فعاليت‌هاي پرورشي، مجموعه‌اي از برنامه‌ها را طراحي و اجرا مي‌کند تا به نهادينه‌کردن صفات اخلاقي در دانش‌آموزان کمک کند. «شوراي عالي فرهنگي، هنري» به فعاليت‌هاي پرورشي توجهي خاص دارد و آن را بازوي کمکي امور تربيتي مي‌داند.

شورايي که هميشه در کنار علامهاي هاست

دانش‌آموزان از وقتي که وارد مدرسه مي‌شوند و در صف مي‌ايستند، تا هنگام خروج از مدرسه، به نوعي با فعاليت‌هاي طراحي شده توسط «شوراي عالي فرهنگي، هنري» در ارتباط هستند، از برگزاري جلسه‌هاي اولياء و مربيان گرفته تا اردوهاي درون شهري و برون شهري همه با هدايت اين شورا برگزار مي‌شود.

«شوراي عالي فرهنگي، هنري» عناوين و سرفصل‌هاي برنامه‌هاي فرهنگي از قبيل مراسم مذهبي، اردوها و زمان کلاس‌هاي کانون هنري را به مدارس علامه طباطبايي ابلاغ مي‌کند. مدارس در نحوه برگزاري و انتخاب مقاصد اردوها اختيار عمل دارند. هر مدرسه با توجه به منطقه‌اي که در آن واقع شده است، امکانات مدرسه، نظر انجمن اولياء و مربيان و شوراي دانش‌آموزي، جزييات برنامه‌هاي فرهنگي، هنري واحد خود را تدوين مي‌کند. راهبردهاي کلان اين برنامه‌ها در «شوراي عالي فرهنگي، هنري»  تدوين مي‌شود. بيش از 50 مورد فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري در مدارس علامه طباطبايي صورت مي‌گيرد.

برگزاري جشنوارههاي هنري

برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي و هنري، يکي ديگر از وظايف شوراي عالي فرهنگي، هنري است. جشنواره‌هاي همساز (در زمينه موسيقي) و بهشت انس (در زمينه فعاليت‌هاي قرآني و مذهبي) از جمله بزرگترين جشنواره‌هاي دانش‌آموزي در سطح تهران است که در مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي برگزار مي‌شود.