شورای عالی آموزشی و پژوهشی

درس‎نامه اختصاصی، آزمون‌های هماهنگ، پژوهش‌های کاربردی

شورای عالی آموزشی و پژوهشی

با فعالیت‌های شورای عالی آموزش و پژوهش مجتمع علامه طباطبایی آشنا شوید.

«شوراي عالي آموزش و پژوهش» مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي از مرحله ثبت نام تا فارغ التحصيلي در کنار دانش‌آموزان علامه‌اي است و براي همه جنبه‌هاي آموزشي و پژوهشي آنان برنامه‌هاي مدون دارد. سيستم آموزشي و پژوهشي مجتمع در «شوراي عالي آموزش و پژوهش» تدوين ‌مي‌شود. در اين سيستم، بر يادگيري مفاهيم تاکيد ويژه‌اي شده است. اين رويکرد در تدريس معلم‌ها، آزمون‌هاي جامع و تنظيم درس‌نامه‌ها، به خصوص براي درس‌هاي رياضي و علوم اعمال مي‌شود. «شوراي عالي آموزش و پژوهش» مجتمع در سال 85 تاسيس شد تا سياست‌گذاري‌هاي کلان آموزشي و پژوهشي مجتمع را طراحي و بر حسن اجراي آن نظارت کند. فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي تمام واحدهاي مجتمع علامه طباطبايي، به­صورت هماهنگ، زير نظر شوراي عالي آموزش و پژوهش انجام مي‌شود. دبيران درس‌هاي مختلف هم در قالب گروه‌هاي مستقل، زير نظر اين شورا، فعاليت‌هاي خود را هماهنگ کرده و براي پيشرفت دانش‌آموزان در هر درس، ايده پردازي مي‌کنند.

ارزيابي مستمر با آزمون جامع

يکي از وظايف شوراي عالي «آموزش و پژوهش» طراحي و برگزاري آزمون‌هاي هماهنگ، در مجتمع علامه طباطبايي است. آزمون‌هاي هماهنگي که در سطح مدارس مجتمع برگزار ‌مي‌شود، اصلي‌ترين معيار ارزيابي آموزشي دانش‌آموزان و معلم‌ها است. در سال تحصيلي 96-97 هفت آزمون هماهنگ به سه شکل تشريحي، چهارگزينه‌اي و پنج گزينه‌اي برگزار ‌مي‌شود. بعد از هر آزمون جامع گزارشي از عملکرد دانش‌آموزان هر واحد به تفکيک درس و پايه براي مسئول آموزشي هر واحد ارسال ‌مي‌شود. مشاوران هر پايه تحصيلي، با مطالعه گزارش‌هاي اين آزمون‌ها، که توسط معاونت آموزشي و پژوهشي مجتمع تهيه ‌مي‌شود، نقاط قوت و ضعف کلي دانش‌آموزان را متوجه ‌مي‌شوند و بر اساس آن براي آزمون بعدي برنامه‌ريزي ‌مي‌کنند.

يکي از آزمون‌هاي هماهنگ، تحت عنوان «نردبام» برگزار ‌مي‌شود. اين آزمون با هدف بالا بردن سطح دقت دانش‌آموزان طراحي شده است. در اين آزمون با وجود اين که دانش‌آموزان بايد راه حل تشريحي سوالات رياضي را در برگه بنويسند اما، تمام نمره به جواب آخر تعلق ‌مي‌گيرد. در درس علوم نيز سوالات به صورت پنج گزينه اي طراحي ‌مي‌شوند تا دقت ارزيابي آزمون به بالاترين حد ممکن برسد.

طراحي درسنامههاي اختصاصي مجتمع

درس‌نامه‌هاي اختصاصي مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي براي کمک به يادگيري بهتر دانش‌آموزان توليد ‌مي‌شود و در اختيارشان قرار ‌مي‌گيرد. اين درس‌نامه‌ها بر اساس سطح تدريس معلم‌ها و استعداد و پشتکار علامه‌اي‌ها تنظيم شده است. در تدوين درس‌نامه‌ها به کوچکترين مسائل مانند حجم و وزن کتاب‌ها نيز توجه شده است. به همين دليل درس‌نامه‌هاي رياضي و علوم به دو بخش تقسيم شده‌اند تا حمل و نقل آن‌ها براي دانش‌آموزان راحت‌تر باشد.

يک آموزشگاه زبان در درون مجتمع

يادگيري زبان دوم براي نوجوانان لازم و ضروري است. مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي در آموزش زبان به کتاب درسي اکتفا نمي‌‌کند و سيستم آموزش جداگانه‌اي براي اين کار در نظر گرفته است. دانش‌آموزان در پايگاه تابستاني سطح‌بندي ‌مي‌شوند و کلاس‌ها در شش سطح برگزار ‌مي‌شود. در واقع ‌مي‌توان گفت که يک آموزشگاه زبان در مدارس علامه طباطبايي وجود دارد که کتاب‌هاي «تاپ ناچ»، از کتاب‌هاي به روز دنيا را تدريس ‌مي‌کند. آزمون­هاي پت و کت در سال نهم در محل مدارس برگزار ‌مي‌شود که عمده دانش‌آموزان در اين آزمون با نمره‌هاي عالي قبول ‌مي‌شوند و مدرک بين المللي دريافت ‌مي‌کنند. طراحي سيستم آموزش زبان و نظارت بر حسن اجراي آن، از ديگر مسئوليت‌هاي «شوراي عالي آموزش و پژوهش» است.

نوجواناني پژوهشگر تربيت ميکنيم

پژوهش در کنار آموزش، ورزش و فعاليت‌هاي فرهنگي وهنري از ارکان مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي است. واحد پژوهش، به‌عنوان يکي از زير مجموعه‌هاي «معاونت آموزشي و پژوهشي» مجتمع، چهار رشته رباتيک، هوافضا، نانو و نجوم را به عنوان رشته‌هاي اصلي در همه واحدهاي مجتمع برگزار ‌مي‌کند. هر مدرسه بر اساس امکانات و علاقه‌مندي دانش‌آموزان از رشته‌هاي فرعي مانند پزشکي، انيميشن‌سازي، برنامه نويسي، سازه ماکاروني و ماشين گلدبرگ بهره‌مند ‌مي‌شود.

رشته‌هاي پژوهشي براساس نياز نوجوانان در اين سنين از تکنولوژي‌ها و رشته‌هاي روز دنيا انتخاب شده است. دانش‌آموزان پايه هفتم در بدو ورود به پايگاه تابستاني با رشته‌هاي پژوهشي آشنا ‌مي‌شوند و بر اساس علاقه و پيشنهاد مربيان پژوهشي يکي از رشته‌ها را بر‌مي‌گزينند. آن‌ها در سه سال متوسطه اول در رشته‌اي که انتخاب کرده‌اند، آموزش ‌مي‌بينند و در مسابقات مختلف اعم از داخلي، منطقه‌اي، کشوري، بين المللي، المپيادها و جشنواره‌ها شرکت ‌مي‌کنند.

تقويت روحيه پرسشگري وکنجکاوي

رشته‌هاي پژوهشي به دانش‌آموزان روحيه کنجکاوي و پرسشگري را ‌مي‌آموزند. علامه‌اي‌ها ياد ‌مي‌گيرند بي‌تفاوت از کنار مشکلات رد نشوند و به دنبال راه حل آن‌ها باشند. در کلاس‌هاي پژوهش مباحث مختلف رياضي، فيزيک و شيمي به صورت کاربردي و عملي آموزش داده ‌مي‌شود. علامه‌اي‌ها در اين کلاس‌ها رشته تحصيلي آينده خود را پيدا ‌مي‌کنند و از سنين نوجواني براي رسيدن به آن برنامه‌ريزي ‌مي‌کنند.