شورای عالی آموزشی و پژوهشی

آموزش علامه‌ای‌ها چگونه انجام می‌شود ؟

شورای عالی آموزشی و پژوهشی

اجرای سيستم آموزشی هماهنگ در همه واحدها  زير نظر شورای عالی آموزش و پژوهش

با توجه به اشتياق و نياز موجود در جامعه، تعداد مدارس مجتمع علامه‌طباطبايی در طول 24 سال به طور مستمر افزايش يافته و امروز واحدهای مختلف اين مجتمع، در مناطق گوناگون تهران در آموزش و پرورش دانش‌آموزان فعاليت می‌کنند. در نتيجه‌ی تعدد واحدها، نيازی مبنی بر هماهنگی سيستم‌های آموزشی و پژوهشی در تمام مدارس احساس می‌شد و بر همين مبنا «شورای عالی آموزش و پژوهش» مجتمع در سال 85 تاسيس شد تا چارچوب‌ها و سياست‌گذاری‌های آموزشی مجتمع را بر عهده گيرد. در واقع بايد گفت در اين شورا از مرحله ثبت‌نام يک دانش‌آموز تا مرحله فارغ التحصيلی، برنامه‌های مدونی برای افزايش کيفيت تربيت و آموزش، تنظيم و اجرای می‌شود. اگر بخواهيم اهم فعاليت‌های اين شورا را در يک جمله بيان کنيم بايد بگوييم، شورای عالی آموزش و پژوهش برنامه‌ريزی و اجرای برنامه‌های کلان فعاليت‌های مدرسه در دو بعد آموزش و پژوهش بر عهده دارد.

ايدههای بکر و خلاقانه

نخستين موضوعی که در دستور کار شورای عالی آموزشی و پژوهشی مجتمع قرار دارد، برنامه‌ريزی آزمون‌های ورودی است. برنامه‌ريزی آموزشی مدارس، گزينش و انتخاب دبيران و نظارت بر کار مدارس و مسئولين پايه نيز در دستور کار اين شورا قرار دارد. شورای عالی آموزش و پژوهش، علاوه بر سياست‌گذاری و تبيين فرايند آموزش، مسئوليت توليد محتوای آموزشی و معرفی آن را نيز بر عهده دارد. اين شورا همچنين ايده‌های بکر و خلاقانه همکاران در تمامی واحدهای مجتمع را مورد بحث و بررسی قرار داده تا در صورت امکان، به فرايند آموزشی و پژوهشی مجتمع اضافه شده و موجب افزايش کيفيت آموزش دانش‌آموزان شود. از جمله تغييرات مثبتي که در راستاي برنامه‌ريزي آموزشي اين شورا صورت گرفته، پايه گذاري سيستم‌هاي زنگ پنجاه دقيقه‌اي در مدارس اين مجتمع است که باعث افزايش بازدهی دانش‌آموزان در فرايند آموزشی شده است. سيستمي که به تازگي و به تبعيت از مجتمع علامه طباطبايی، در بسياري از مدارس غيردولتي اجرا شده و وزارت آموزش و پرورش نيز به دنبال اجرايي کردن آن براي مدارس کشور است.

اينجا، همه زنگها شيرين است!

هر دانش‌آموز با توجه به روحيه و علايقی که دارد برخی از درس‌ها را با توجه بيشتری دنبال می‌کند، اما در مدارس علامهطباطبايی تلاش بر اين است که تمامی درس‎ها شيرين ارائه شود؛ از رياضی گرفته تا هنر. مسئولان آموزشی و پژوهشی، همان‌طور که برای زبان انگليسی برنامه ويژه‌ای دارند نگاهشان به ورزش هم دقيق و حرفه‌ای است. از ديگر اتفاقات شايسته‌ای که توسط شورای عالی آموزش و پژوهش راه‌اندازی شده، تفکيک درس‌ها بر اساس محتوای موجود در آن است که به افزايش يادگيری کمک می‌کند. مبتکر سيستم رياضی‌نوين نيز مدارس علامه‌طباطبايی بوده‌اند که به دليل تاثيرات مثبت آن، هم‌اکنون در بسياری از مدارس ديگر پيگيری می‌شود.

با توجه به اهميت يادگيری زبان انگليسی، مجموعه مدارس علامه‌طباطبايی رويکرد جديدی را مبنای فرآيند آموزشی خود قرار داده‌اند که بر اساس آن دانش‌آموزان قبل از ورود به کلاس‌های زبان، سطح‌‌بندی شده و هر دانش‌آموز بر اساس سطح دانش خود در کلاس‌ها حضور می‌يابد تا اثربخشی آموزش زبان افزايش يابد.

در کلاس‌های هنر نيز هر دانش‌آموز بر اساس سليقه خود می‌تواند رشته‌های مختلف شرکت کرده و هنر مورد علاقه‌اش را به طور حرفه‌ای‌تر آموزش ببيند. کلاس فرهنگی، هنری نيز در سيستم آموزشی مدرسه در نظر گرفته شده است.

پيش به سوی پژوهش

کلاس‌های پژوهشی در مجتمع علامه‌طباطبايی به سه شکل برگزار می‌شوند:

1- کلاسهای پژوهشی به عنوان واحد درسی در طول سال تحصيلی: بر اساس مصوبات شورای عالی آموزشی و پژوهشی مجتمع علامه‌طباطبايی يک زنگ درسی در هر هفته به درس پژوهش اختصاص يافته است.

2-  کلاسهای پژوهشی تکميلی: اين کلاس‌ها در راستای تقويت بنيه پژوهشی دانش‌آموزان در روزهای پنجشنبه برگزار می‌شود.

3- کلاسهای پژوهشی در تابستان: در تابستان باشگاه‌های پژوهشی شکل‌گرفته در مدارس به جمع‌بندی کلاس‌های طول سال خواهند پرداخت. کارگاه‌های پژوهشی هم که به صورت يک روزه و يا چند روزه برگزار می‌شود از برنامه‌های مهم مجتمع علامه‌طباطبايی برای افزايش تخصص دانش‌آموزان در موضوعات خاص است.