نمودار سازمانی

نمودار سازمانی موسسه فرهنگی، آموزشی اندیشه مهر علامه طباطبایی

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی «موسسه فرهنگی، آموزشی اندیشه مهر علامه طباطبایی»، مالک و اداره کننده 12 واحد آموزشی دخترانه و پسرانه مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در مقاطع پیش دبستان و دبستان، دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم، به شرح زیر  است: