درباره مجتمع

2 بال «اندیشه مهر» و «ادب و دانش» برای بالندگی نسل آینده علامه ای ها

درباره مجتمع

* با ساختار کلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی آشنا شوید

در سال 1372 مدرسه راهنمايي پسرانه علامه طباطبايي (واحد ميرداماد فعلي) با 5 کلاس و حدود 130نفر دانش‌آموز توسط پنج نفر از اعضاي هيات موسس با موافقت اصولي حقيقي آقاي حسن توفيق‌حق و با پشتوانه سوابق فرهنگي و آموزشي ايشان در وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازي شد و در سال 1373 نسبت به تبديل مجوز حقيقي ايشان به حقوقي و ثبت «موسسه فرهنگي ادب و دانش» به عنوان صاحب امتياز مدرسه پسرانه علامه طباطبايي اقدام گرديد. در همين سال به لحاظ سوابق مديريتي و تجربيات آقاي محمد جعفر مستوفي در حوزه‌هاي اقتصادي که عضويت انجمن اولياء و مربيان مدرسه را عهده‌دار بودند ايشان به جمع اوليه هيات موسس دعوت شدند. همزمان با ورود آقاي مستوفي از شخص ديگري نيز دعوت به عمل آمد و در نتيجه اعضاي موسسه به 7 نفر افزايش يافت.

در سال 1375با سرمايه‌گذاري آقاي محمد جعفر مستوفي ساختماني در خيابان کارگر شمالي جهت استقرار اولين دبيرستان علامه طباطبايي - واحد کارگر شمالي خريداري و به موسسه فرهنگي ادب و دانش اجاره داده شد و در ادامه فعاليت اين موسسه، در سال 1379 چهار نفر از اعضاء با توافق طرفين و با واگذاري سهام خود از موسسه فرهنگي ادب و دانش خارج شدند.

با توجه به استقبال روز افزون خانواده‌ها از مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي مجتمع علامه طباطبايي دوران شکوفايي و توسعه مجتمع آغاز شد.

در ادامه با خروج يکي از اعضاي هيات موسس در سال 86 از فعاليت‌هاي اجرايي و در نهايت واگذاري سهام، مسئوليت ادامه فعاليت مدارس علامه طباطبايي به دو نفر از اعضاي باقي‌مانده، آقايان حسن توفيق‌حق و محمد جعفر مستوفي قرار گرفت که اين دو عضو قديمي موسسه هرکدام نقشي متفاوت و اثرگذار در بالندگي مجتمع داشته‌اند و با اندوخته تجارب سال‌هاي طولاني فعاليت و اتفاقات پشت سر گذاشته شده، در سال 1391 ساختار جديد اداره مدارس پسرانه علامه طباطبايي را پايه‌گذاري نمودند. به همين منظور آقاي حسن توفيق‌حق از  «موسسه ادب و دانش» خارج و موسسه‌اي با نام «انديشه مهر علامه طباطبايي» تاسيس کردند.

هم‌اکنون مجتمع فرهنگي آموزشي علامه طباطبايي متشکل از دو موسسه حقوقي به نام‌هاي «موسسه فرهنگي ادب ودانش» و «موسسه انديشه مهر علامه طباطبايي» است که با سياست‌گذاري‌هاي کلان و برنامه‌ريزي آموزشي هماهنگ و بهره‌مندي از نسل جديد مديران جوان و تازه نفس در حال ادامه فعاليت است.

مدارس «موسسه انديشه مهر علامه طباطبايي»

اعضاي هيات موسس دارنده امضاي مجاز در «موسسه انديشه مهر علامه طباطبايي» آقايان حسن توفيق‌حق (رئيس هيات مديره) و ياسر توفيق‌حق (مدير عامل) هستند که مسئوليت نهايي دوازده واحد آموزشي به شرح ذيل را با حدود 2000 دانش‌آموز شاغل به تحصيل برعهده دارند:

 •  دبيرستان پسرانه دوره اول - واحد ميـرداماد
 •  دبيرستان پسرانه دوره اول - واحد آبشنـاسان
 •  دبيرستان پسرانه دوره اول - واحد فـرمـانيـه
 •  دبيرستان پسرانه دوره اول - واحد گلستــان
 •  دبيرستان پسرانه دوره اول - واحد پاســداران
 •  دبيرستان دخترانه دوره اول – واحد پاسداران
 •  دبيرستان پسرانه دوره دوم - واحد شـريعتـي
 •  دبيرستان پسرانه دوره دوم - واحد پاسداران
 •  پيش دبستان و دبستان پسرانه - واحد نيـاوران
 •  پيش دبستان و دبستان پسرانه - واحد پاسداران
 •  پيش دبستان و دبستان دخترانه - واحد تهرانپارس
 • پیش دبستان و دبستان دخترانه - واحد تجریش

مدارس «موسسه فرهنگی ادب و دانش»

اعضاي هيات موسس و صاحبان سهام «موسسه فرهنگي ادب و دانش»، آقايان محمد جعفر مستوفي (مديرعامل) وسروش مستوفي (رئيس هيات مديره) هستند که مسئوليت نهايي سيزده واحد آموزشي به شرح ذيل را با حدود 2500 دانش آموز شاغل به تحصيل بر عهده دارند :

 •  دبيـرستـان پسـرانـه دوره دوم - واحـد کارگـرشمـالـي
 •  دبيـرستـان پسـرانـه دوره دوم  - واحـد دکتــر فـاطمي
 •  دبيـرستـان پسـرانـه - واحـد  ADVANCED   
 •  دبيـرستـان پسـرانـه تخصصي رياضي -  واحـد آبشنـــاســان1
 •  دبيـرستـان پسـرانـه تخصصي تجربي - واحـد آبشنـــاســان 1
 •  دبيـرستـان دختـرانـه دوره دوم - واحد اميرآباد شمـالي
 •  دبيرستان دخترانه دوره دوم - واحد آبشناسان
 •  دبيـرستـان دختـرانـه دوره اول - واحـد يـوسـف‌آبـاد
 •  پيش دبستان و دبستان پسرانه - واحد مرزداران
 •  پيش دبستان و دبستان پسرانه - واحد آبشنـاسان
 •  دبستـــان پســـرانـه - واحـــد آبشنــاســان
 •  پيش دبستـان و دبستـان پسـرانه - واحـد ونک
 •  پيش دبستـان و دبستـان پسرانه - واحد دکتر فاطمي