درباره مجتمع

2 بال «اندیشه مهر» و «ادب و دانش» برای بالندگی نسل آینده علامه ای ها

درباره مجتمع

* با ساختار کلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی آشنا شوید

در سال 1372 مدرسه راهنمايي پسرانه علامه طباطبايي (واحد ميرداماد فعلي) با 5 کلاس و حدود  130نفر دانش‌آموز توسط پنج نفر از اعضاي هيات موسس با موافقت اصولي حقيقي آقاي حسن توفيق‌حق و با پشتوانه سوابق فرهنگي و آموزشي ايشان در وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازي شد و در سال 1373 نسبت به تبديل مجوز حقيقي ايشان به حقوقي و ثبت «موسسه فرهنگي ادب و دانش» به عنوان صاحب امتياز مدرسه پسرانه علامه طباطبايي اقدام گرديد. در همين سال به لحاظ سوابق مديريتي و تجربيات آقاي محمد جعفر مستوفي در حوزه‌هاي اقتصادي که عضويت انجمن اولياء و مربيان مدرسه را عهده‌دار بودند ايشان به جمع اوليه هيات موسس دعوت شدند. همزمان با ورود آقاي مستوفي از شخص ديگري نيز دعوت به عمل آمد و در نتيجه اعضاي موسسه به 7 نفر افزايش يافت. در سال 1375با سرمايه‌گذاري آقاي «محمد جعفر مستوفي» ساختماني در خيابان کارگر شمالي جهت استقرار اولين دبيرستان (متوسطه دوره دوم) علامه طباطبايي - واحد کارگر شمالي خريداري و به موسسه فرهنگي ادب و دانش اجاره داده شد و در ادامه فعاليت اين موسسه، در سال 1379 چهار نفر از اعضاء با توافق طرفين و با واگذاري سهام خود از موسسه فرهنگي ادب و دانش خارج شدند.

با توجه به استقبال روز افزون خانواده‌ها از مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي دوران شکوفايي و توسعه مجتمع آغاز شد.

تجديد ساختار مجتمع علامه طباطبايي در سال 1391

در ادامه با خروج يکي از اعضاي هيات موسس از فعاليت‌هاي اجرايي در سال 86 و در نهايت واگذاري سهام، مسئوليت ادامه فعاليت مدارس علامه طباطبايي روي دوش دو نفر از اعضاي باقيمانده، آقايان «حسن توفيق‌حق» و «محمد جعفر مستوفي» قرار گرفت. اين دو عضو قديمي موسسه، هرکدام نقشي متفاوت و اثرگذار در بالندگي مجتمع داشته‌اند و با اندوخته تجارب سال‌هاي طولاني فعاليت و اتفاقات پشت سر گذاشته شده، در سال 1391 ساختار جديد اداره مدارس پسرانه علامه طباطبايي را پايه‌گذاري کردند. به همين منظور آقاي «حسن توفيق‌حق» از  «موسسه ادب و دانش» خارج و موسسه‌اي با نام «انديشه مهر علامه طباطبايي» تاسيس کرد.

هم‌اکنون مجتمع فرهنگي آموزشي علامه طباطبايي متشکل از دو موسسه حقوقي به نام‌هاي «موسسه فرهنگي ادب ودانش» و «موسسه فرهنگي، آموزشي انديشه مهر علامه طباطبايي» است که با سياستگذاري‌هاي کلان و برنامه‌ريزي آموزشي هماهنگ و بهره‌مندي از نسل جديد مديران جوان و  تازه نفس در حال ادامه فعاليت است.

مدارس «موسسه انديشه مهر علامه طباطبايي»

اعضاي هيات موسس دارنده امضاي مجاز در «موسسه فرهنگي، آموزشي انديشه مهر علامه طباطبايي» آقايان حسن توفيق‌حق (رئيس هيات مديره) و ياسر توفيق‌حق (مدير عامل) هستند که مسئوليت نهايي سیزده واحد آموزشي به شرح زير را با حدود 2400 دانش‌آموز شاغل به تحصيل برعهده دارند:

 • دبيرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبايي - واحد ميـرداماد 
 • دبيرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبايي - واحد آبشنـاسان 
 • دبيرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبايي - واحد فـرمـانيـه 
 • دبيرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبايي - واحد گلستــان 
 • دبيرستان پسـرانه دوره اول علامـه طباطبايي - واحد پاســداران 
 • دبيرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبايي - واحد پاسداران 
 • دبيرستان پسرانه دوره دوم علامه طباطبايي - واحد شـريعتـي 
 • دبيرستان پسرانه دوره دوم علامه طباطبايي - واحد فرمانیه
 • پيش‌دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبايي - واحد نيـاوران 
 • پيش‌دبستان و دبستان دخترانه دوره اول علامه طباطبايي - واحد تهرانپارس 
 • دبستان دخترانه دوره دوم علامه طباطبايي - واحد تهرانپارس 
 • پيش‌دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبايي - واحد پاسداران 

مدارس «موسسه ادب و دانش»

اعضاي هيات موسس و صاحبان سهام «موسسه فرهنگي ادب و دانش»، آقايان محمد جعفر مستوفي (مديرعامل) و سروش مستوفي (رئيس هيات مديره) هستند که مسئوليت نهايي سيزده واحد آموزشي به شرح زير را با حدود   2500  دانش‌آموز شاغل به تحصيل بر عهده دارند:

 • دبيـرستـان پسـرانـه دوره دوم علامه طباطبايي- واحـد کارگـرشمـالـي  
 • دبيـرستـان پسـرانـه دوره دوم علامه طباطبايي- واحـد دکتــر فـاطمي 
 • دبيـرستـان پسـرانـه علامه طباطبايي - واحـد  ADVANCED  
 • دبيـرستـان پسـرانـه دوره دوم تخصصي رياضي علامه طباطبايي - واحـد آبشنـــاســان1 
 • دبيـرستـان پسـرانـه دوره دوم تخصصي تجربي علامه طباطبايي - واحـد آبشنـــاســان 1 
 • دبيـرستـان دختـرانـه دوره دوم علامه طباطبايي - واحد اميرآباد شمـالي 
 • دبيرستان دخترانه دوره دوم علامه طباطبايي - واحد آبشناسان 
 • دبيـرستـان دختـرانـه دوره اول علامه طباطبايي - واحـد يـوسـف‌آبـاد 
 • پيش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبايي - واحد مرزداران 
 • پيش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبايي - واحد آبشنـاسان 
 • دبستـــان پســـرانـه علامه طباطبايي - واحـــد آبشنــاســان 
 • پيش دبستـان و دبستـان پسـرانه  علامه طباطبايي - واحـد ونک 
 • پيش دبستـان و دبستـان پسرانه علامه طباطبايي - واحد دکتر فاطمي